De sociale verkiezingen voor de ondernemingsraad en voor het comité voor preventie en bescherming op het werk zijn achter de rug. Kan de werkgever nu op zijn lauweren rusten?

Uiterlijk twee dagen na afloop van de stemming moet de werkgever een bericht aanplakken met de uitslag en de samenstelling van de ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk. Dat moet gebeuren op dezelfde plaatsen als het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigde. Aangezien het om paritair samengestelde organen gaat, moet dit document zowel de personeelsafgevaardigden (en hun plaatsvervangers) als de werkgeversafgevaardigd...

Uiterlijk twee dagen na afloop van de stemming moet de werkgever een bericht aanplakken met de uitslag en de samenstelling van de ondernemingsraad en/of het comité voor preventie en bescherming op het werk. Dat moet gebeuren op dezelfde plaatsen als het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigde. Aangezien het om paritair samengestelde organen gaat, moet dit document zowel de personeelsafgevaardigden (en hun plaatsvervangers) als de werkgeversafgevaardigden (en hun plaatsvervangers) bekendmaken. In die context stip ik ook aan dat de werkgever de werkgeversafgevaardigden moet aanwijzen onder de mensen die een leidinggevende functie uitoefenen in de onderneming, om de eenvoudige reden dat ze de werkgever moeten kunnen vertegenwoordigen en verbinden. Bovendien moeten de werkgeversafgevaardigden mensen zijn die op de lijst met leidinggevend personeel stonden die op dag X werd meegedeeld. Hun aantal mag ook niet groter zijn dan het aantal werknemersafgevaardigden. Binnen de dertien dagen nadat de uitslag van de stemming werd aangeplakt, kunnen de werknemers, de werkgevers en de representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties in beroep gaan bij de arbeidsrechtbank. Het kan gaan om een verzoek tot nietigverklaring van de verkiezingen, een verzoek tot verbetering van de verkiezingsuitslag of de beslissing om de procedure stop te zetten en de aanwijzing van een werkgeversafgevaardigde nietig te verklaren. Maar in België gebeurt het niet vaak dat er na de sociale verkiezingen beroep wordt aangetekend. Volgens de wet moet de eerste vergadering van het comité of van de ondernemingsraad binnen de 45 dagen na de datum van de verkiezingen plaatsvinden. In principe is het aan de secretaris van het orgaan om de eerste vergadering samen te roepen. Bestaat het orgaan nog niet in de onderneming, dan moet de werkgever de nieuw verkozenen oproepen. Zij kiezen dan een voorzitter en een secretaris. De bedrijfsleider (of een door hem gemachtigde) wordt voorzitter. Hij moet de raad/het comité samenroepen en toezien op het goede verloop van de vergaderingen. De voorzitter wordt bijgestaan door een secretaris, gekozen onder de personeelsafgevaardigden. De secretaris stelt onder meer de agenda op en archiveert de documenten. Hebt u een vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar expert@trends.be. Brecht Vermeersch