KAREL BOONE.
...

KAREL BOONE.Onder applaus verlaat Georges Jacobs het VBO-toneel. Wie verschijnt van achter de coulissen ? Karel Boone. Een brok gezond verstand, zegt wie hem kent. Gezond verstand gekoppeld aan visie : een zeldzame combinatie in Vlaanderen met zijn overaanbod aan ogenblikkelijken. "Karel ziet de lange termijn," bevestigt een intimus. "Dat zie je aan de fusie van Corona en Lotus in 1974, toen samen sterk blijven veel minder voor de hand lag dan vandaag. Dat zie je ook aan de vroege beursgang van Corona-Lotus. Het bedrijf richt zich op niches, het concurreert niet met United Biscuits, General Biscuits of Campbell/Delacre. De evolutie van Corona-Lotus is niet evident als je haar vergelijkt met die van vele middelgrote ondernemingen die wachten op een telefoontje om zich door een grote concurrent te laten opkopen." Karel Boone is een vernieuwer. Bij de branchevereniging LVN, de koepel van de voedingsindustrie, stond hij op de bres voor een nieuwe aanpak na de crisis van 1978. Het VBO-voorzitterschap is minstens een deeltijdse baan. UCB kan zoiets organisatorisch eleganter opvangen dan Corona-Lotus. Als de president van Zambia zijn opwachting maakt, is de VBO-voorzitter protocollair verplicht de honneurs waar te nemen. Zelfs al woont hij in Lembeke op 75 minuten met de wagen van de hoofdstad en passeert net zijn belangrijkste klant. Karel Boone : "Het zal discipline vergen van de kaderleden en van mij, er zijn geen nieuwe taakomschrijvingen gemaakt. Mijn dagen bij het VBO zullen ook een feitelijke en mentale reorganisatie versnellen. Ik begon hier te werken op 1 januari 1966. Als je iemand twee dagen ziet zuchten en steunen om een opdracht, dan zeg je té snel, jongen, toe, geef dat hier, ik heb de taak rond in twee uur. Zoiets is fout en dat zal overwaaien met de VBO-opdracht."Karel Boone is geboeid door de macro-economie : "Inflatie, muntproblemen, sociale zaken, daar lees ik veel over. Wij hebben nog maar enkele jaren een personeelsdirecteur, ik deed dat jaren zelf. Ik ben altijd zeer nauw betrokken geweest bij de CAO-onderhandelingen van het LVN."Bisinvest een administratiekantoor in Amsterdam houdt 55 % van de aandelen Corona-Lotus aan. Dat is de spaarpot, daarin zitten de dividenden. Karel Boone en zijn twee broers leiden de onderneming, een neef, Pieter Boone, is de informaticadirecteur. Niet-familieleden maken deel uit van de leiding. "Familieleden moeten in het directiecomité blijven zetelen of de werknemers verliezen het vertrouwen," zegt Karel Boone. "De familie is de waarborg van de continuïteit in het basisbeleid. Ook de opbouw van waarden heeft daarmee te maken. Hoe gedragen wij ons, wat zijn de waarden die we delen, wat is aanvaardbaar ? Bij Corona-Lotus heb ik nooit zwart geld gekend." "Indien we veel geld wilden verdienen, dan hadden we al lang kunnen verkopen," gaat Boone verder. "Zolang we onze strategie op een zelfstandige wijze kunnen verwezenlijken zie ik geen enkele reden om dat te doen. We hebben trouwens een verantwoordelijkheid ten overstaan van onze stakeholders, de werknemers, de bredere gemeenschap rondom ons. Verkopen is daarom niet steeds een drama, zie naar General Biscuits in Beveren en in Herentals, dat zijn twee prachtige fabrieken. In de koek- en chocoladebranche zijn al heel wat bedrijven verdwenen. Victoria, Martougin en Meurisse zitten bij General Chocolate van Jacobs-Suchard, het werden daar sterke merken." De nieuwe VBO-voorzitter gelooft in flexibiliteit : "Corona-Lotus is altijd zo soepel geweest als maar enigszins kan. We willen niemand laten werken tegen zijn zin. Een vrouw met drie kinderen kan hier 38 uur werken, maar het hoeft niet. Er zijn tien bedienden die drie namiddagen per week thuis zijn. Ze zijn ontspannen, ze komen met plezier. 140 mensen van de 700 zitten in flexibele statuten."