Morgen, 1 februari, onderhandelt de top van de nv De Scheepvaart over de laatste fase van een hervorming van het beheer van de gronden rond het Albertkanaal. "Ik verwacht dat sommige bedrijven de boeken zullen neerleggen", aldus een bestuurder van de nv. "De verhoging van de huur betekent voor hen de laatste druppel. Misschien waren ze anders ook wel gestopt."
...

Morgen, 1 februari, onderhandelt de top van de nv De Scheepvaart over de laatste fase van een hervorming van het beheer van de gronden rond het Albertkanaal. "Ik verwacht dat sommige bedrijven de boeken zullen neerleggen", aldus een bestuurder van de nv. "De verhoging van de huur betekent voor hen de laatste druppel. Misschien waren ze anders ook wel gestopt." In een geval vermenigvuldigde de huurprijs zelfs met honderd. "Meer dan de cashflow van het bedrijf in kwestie", aldus een verbolgen ondernemer, die met dertig collega's naar de rechtbank wil stappen. Ze betwisten dat De Scheepvaart het recht heeft eenzijdig de prijzen aan te passen. Ze doen een beroep op Monard-D'Hulst, het advocatenkantoor van Eric Monard, voorzitter van de Limburgse Reconversiemaatschappij. Heel de discussie kwam op gang toen de Dienst Scheepvaart in 2006 een extern verzelfstandigd agentschap met een nv-statuut werd. In totaal beheert De Scheepvaart 370 kilometer waterwegen, waarvan de helft door Limburg loopt, met de aanpalende gronden. Gedelegeerd bestuurder Erik Portugaels: "Een Vlaams decreet verplicht ons een voorkooprecht uit te oefenen op bepaalde gronden. Dat kan enkel als we voldoende inkomsten hebben. Ooit werden de watergebonden gronden verhuurd aan spotprijzen, omdat het vooral de bedoeling was de oevers in orde te houden. In de loop der jaren steeg de waarde echter gevoelig. Het decreet laat ons toe de concessies en vergunningen te heronderhandelen." Paul Kumpen, CEO van het aannemingsbedrijf Kumpen en ondervoorzitter van de nv: "Onze bestuurdersaansprakelijkheid zou in het gedrang komen als we onder de marktprijs zouden gaan voor de verhuur van de gronden. Daarom moesten we die prijs soms gevoelig verhogen." In totaal moet de nv zo'n 250 dossiers herbekijken. Meer dan 90 % is ondertussen behandeld. Binnen werkgeverskringen ligt het dossier erg gevoelig. Er is ook een discussie rond de hoogte van de nieuwe tarieven. "Rond de nv cirkelt een netwerk van vrienden, die elkaar gunstige voorwaarden gunnen", sneert een criticus. "Wie niet tot de club hoort, betaalt de rekening." "Nonsens", antwoordt Kumpen. "Het Aankoopcomité, een overheidsorganisme dat de prijs van publiek vastgoed waardeert, heeft een waarde op de gronden geplakt. Ik heb een reputatie hoog te houden en doe echt niet aan vriendjespolitiek." Portugaels wijst erop dat hij niet alleen opereert, omdat alle beslissingen ook de goedkeuring van de bevoegde minister van Openbare Werken Hilde Crevits nodig hebben. "Iedereen wordt gelijk behandeld", klinkt het. "Niemand krijgt een voorkeursbehandeling, want dat zou bij de Europese Commissie problemen kunnen scheppen als een verboden subsidie." H.B.