Met de hulp van het bedrijfsleven poetst Vlaams minister van Milieu Vera Dua (Agalev) onze achtertuin schoon. Terwijl haar federale collega van Volksgezondheid Magda Aelvoet als een fundamentalistische furie iedereen in de gordijnen jaagt, de ene na de andere fout opstapelt, de schuld telkens bij de anderen legt en verwaand op haar troon blijft zitten, pakt het minzame bloemenmeisje stapsgewijs én realistisch de ecologische etterbuilen in Vlaanderen aan.
...

Met de hulp van het bedrijfsleven poetst Vlaams minister van Milieu Vera Dua (Agalev) onze achtertuin schoon. Terwijl haar federale collega van Volksgezondheid Magda Aelvoet als een fundamentalistische furie iedereen in de gordijnen jaagt, de ene na de andere fout opstapelt, de schuld telkens bij de anderen legt en verwaand op haar troon blijft zitten, pakt het minzame bloemenmeisje stapsgewijs én realistisch de ecologische etterbuilen in Vlaanderen aan. Dua slaagde er zelfs in de liberale minister-president Patrick Dewael (VLD) thema's zoals waterbeheer en bodemsanering tot 'budgettaire prioriteiten voor 2002' te laten uitroepen. Zo trok de Vlaamse milieuminister het jaarlijkse overheidsbudget voor bodemsaneringen op drie jaar tijd op van 10 naar 43 miljoen euro. Daarnaast lanceerde ze eind februari twaalf proefprojecten om vervuilde sites opnieuw bruikbaar te maken: de zogenaamde brown fields. Ondanks de grote behoefte aan industrieterreinen worden die braakliggende gronden vaak niet benut. Daar wil de Grote Chef, zoals de Kayapo-indiaan Raoni haar in het programma van Rob Vanoudenhoven vorige zondag noemde, nu iets aan doen. Naast een inventaris van alle rotte plekken, gaf Dua aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ( Ovam) de opdracht alle black points in ons land ambtshalve te saneren: de overheid betaalt de rekening, maar tracht de kosten achteraf te recupereren bij de oorspronkelijke vervuiler. Acht projecten werden afgerond: een arseenfabriek in Bocholt, TerraCotta in Brecht, een zinkfabriek in Dilsen-Stokkem, stortplaats Coppens in Middelburg, stortplaats Van den Bosch in Schelle, tankstation Gosselin in Temse , Cargovil in Vilvoorde en Blaasveld-Broek in Willebroek. Binnenkort volgt een openbare aanbesteding van de Asphaltco-site in Asse. Ook roept Dua de lokale besturen en privé-partners op om samen verontreinigde industrieterreinen schoon te maken en te ontwikkelen. Hiervoor stelt ze een startpremie van 12.500 euro ter beschikking van elke initiatiefnemer die een publiek-private samenwerking op het getouw zet. "De investering in bodemsanering betaalt zichzelf terug," zegt JanHaemers, gedelegeerd bestuurder van Deep Green (zie blz. 46). En hij kan het weten. Op drie jaar tijd ontpopte deze jonge Brusselse ket zich tot wereldleider in thermische verwerking van vervuilde gronden. Haemers: "Wij lossen het aansprakelijkheidsprobleem op door de terreinen tot de achtergrondwaarden te reinigen. Zo kun je de gronden opnieuw voor alle bestemmingen - van industrie- via woon- tot groenzone - gebruiken." Met een nettowinst van 1,6 miljoen euro op een geconsolideerde omzet van 20,6 miljoen euro bewijst Deep Green dat de oude economie de nieuwe economie redt. Deze aanpak bevestigt de stelling van Paul Hawken. In zijn boek Natural Capitalism (Earthscan, 1999) toont deze medestichter van de Amerikaanse supermarktketen Smith & Hawken aan dat de vrijemarkteconomie binnen het kader van wettelijke normen de beste oplossing voor het milieu biedt. Eric Pompen [{ssquf}]