Die spaargelden brachten _ geheel volgens de wetten van de koran _ geen interest op. De enige inkomsten waarop de arbeiders mochten hopen, waren de meerwaarden die door de groep werden gerealiseerd. Op die manier spaarden 30.000 tot 40.000 Turken elke maand 250 tot 500 euro (1000 tot 2000 frank). Na aftrek van de vergoeding aan de inzamelaars, kwam dat neer op bijna 1 miljoen euro (40 miljoen frank) per maand.
...

Die spaargelden brachten _ geheel volgens de wetten van de koran _ geen interest op. De enige inkomsten waarop de arbeiders mochten hopen, waren de meerwaarden die door de groep werden gerealiseerd. Op die manier spaarden 30.000 tot 40.000 Turken elke maand 250 tot 500 euro (1000 tot 2000 frank). Na aftrek van de vergoeding aan de inzamelaars, kwam dat neer op bijna 1 miljoen euro (40 miljoen frank) per maand.Nog een andere bijzonderheid was dat de inbreng gebeurde in sterke deviezen, maar dat de beleggingen werden geboekt in Turkse ponden. Het inflatieniveau in Turkije kennende, is het dan ook duidelijk welke voordelen de beheerders van de groep daaruit konden halen. Bovendien werd het geld vooral onder de vorm van cash opgehaald. "Dat laat geen sporen na," zegt een gewezen medewerker van de groep. "De meeste transfers van fondsen tussen de Europese landen en Turkije gebeurden met clandestiene geldlopers, die het geld eenvoudig in koffers overbrachten." De gewezen directeur van Air Alfa in België, Ilbay Ercan, is niemand minder dan de neef van Ali Baloglu. Bij het doornemen van de informatie die door de groep wordt verstrekt, kan men alleen maar vaststellen dat financiële cijfers helemaal ontbreken. Een interview aanvragen met Ali Baloglu, die blijkbaar in Zolder woont, heeft ook al geen zin. Het enige dat zeker is, is dat de holding in 1989 werd opgericht en tegenwoordig 61 ondernemingen omvat, met een totaal personeelsbestand van 30.000. Het is echter onmogelijk vast te stellen voor hoeveel Kombassan in die bedrijven participeert, noch hoe groot de geïnvesteerde bedragen zijn. Het organigram van de groep is onderverdeeld in achttien sectoren, gaande van toerisme en textiel tot financiële diensten en distributie. In 1999 kon een Turkse journalist echter de hand leggen op een aantal cijfergegevens. Hij was van oordeel dat Kombassan toen 9332 miljard Turkse ponden waard was (in 1999 waren 10.000 Turkse ponden 1 frank waard).De Turkse autoriteiten volgen de handelwijze van Kombassan op de voet. Maar omdat de groep buiten de klassieke structuren werkt, beschikt de regelgevende overheid over zo goed als geen controlemogelijkheid. Onlangs hebben de beursautoriteiten in de Turkse pers nog een scherpe waarschuwing gepubliceerd tegen Kombassan. Daarin werd gezegd dat het geen toelating kreeg om naar de beurs te gaan en dat het, in Turkije of elders, over geen enkele toelating beschikte om een beroep te doen op publieke spaargelden. Zelfs het Turkse leger heeft er zich mee bemoeid en plaatste in 1997 Kombassan op de zwarte lijst wegens de steun die de holding aan islamitische partijen biedt.M.G.