De bewondering die Christophe Dupont Madinier (46 j.), vandaag afgevaardigd bestuurder van Royale Belge, koesterde voor de actieve voorzitter van de Groep Axa, Claude Bébéar, heeft zwaar doorgewogen in zijn beslissing om in 1998 naar Axa over te stappen. "Er zat een gevoelsmatige kant aan," erkent hij. "Een aantal jaren lang heb ik kunnen bekijken hoe zich een klein groepje ontwikkelde onder leiding van een dynamische baas, die een welbepaald project voor ogen had. Dus heb ik mij kandidaat gesteld." Christophe Dupont Madinier heeft tien jaar ervaring in het ba...

De bewondering die Christophe Dupont Madinier (46 j.), vandaag afgevaardigd bestuurder van Royale Belge, koesterde voor de actieve voorzitter van de Groep Axa, Claude Bébéar, heeft zwaar doorgewogen in zijn beslissing om in 1998 naar Axa over te stappen. "Er zat een gevoelsmatige kant aan," erkent hij. "Een aantal jaren lang heb ik kunnen bekijken hoe zich een klein groepje ontwikkelde onder leiding van een dynamische baas, die een welbepaald project voor ogen had. Dus heb ik mij kandidaat gesteld." Christophe Dupont Madinier heeft tien jaar ervaring in het bankwezen. In 1977, met een diploma van het Essec en een MBA van het Insead op zak, kiest hij voor een carrière bij een handelsbank en gaat aan de slag bij Paribas. "Indertijd was ik zo zelfgenoegzaam om te denken dat het een makkie was om van het bankwezen naar de verzekeringen over te stappen, omdat het allebei financiële beroepen waren," bekent hij kalm. Hij wordt bij Axa binnengehaald om zich op internationale ontwikkeling toe te spitsen. Die functie, die een terugkeer naar acquisities betekent, sluit heel nauw aan bij de handelsbank. Maar het verzekeringswezen blijkt veel rijker en complexer dan hij verwachtte. Uiterst vlot wikkelt hij de acquisitie van Equitable in de Verenigde Staten af, waardoor de Groep Axa veel invloedrijker wordt in de sector levensverzekeringen en meteen ook in de Angelsaksische wereld. Dat dossier blijft het mooiste aandenken aan zijn carrière. Vervolgens wordt hij belast met de supervisie over de Amerikaanse en Britse ondernemingen van de groep tot hij in 1995 opnieuw Azië en de landen aan de Stille Oceaan onder zijn hoede krijgt. Hij zorgt voor de verbinding tussen de hoofdzetel in Parijs en the field, en alle beslissingen op het vlak van aandeelhouders vallen onder zijn verantwoordelijkheid. Eind 1996 volgt op de fusie van Axa en UAP een periode van onzekerheid, en Christophe Dupont Madinier rapporteert niet langer rechtstreeks aan Claude Bébéar maar aan een algemeen directeur die drie maanden later opstapt. Claude Bébéar had hem reeds herhaalde malen aangesproken over België. Eind 1997 stelt hij hem één van de drie posten als afgevaardigd bestuurder voor van Royale Belge, naast Jean-Pierre Gerard, algemeen directeur van de verzekeringsmaatschappij en Philippe Gruwez, die de Groep GBL vertegenwoordigt in het kader van de gezamenlijke controle die wordt uitgeoefend met de Groep Axa-UAP op Royale Belge. Sinds 27 december 1997 woont hij in Brussel en in september komen ook zijn vrouw en twee van zijn vier kinderen naar hier. Ook al beschouwt hij België als een vrij rijpe markt op het vlak van verzekeringen, toch benadrukt hij dat de groeimogelijkheden in de sector Leven enorm zijn. Het is een sector waar, voor de verzekeringsmaatschappijen die zich sterk richten op de makelaardij zoals Royale Belge en Axa Belgium, volgens hem zeer zeker een belangrijke rol is weggelegd, ook al werpen ook de banken zich daarop. Bepaalde ontwikkelingen zijn mogelijk in België, benadrukt hij, waaronder het drukken van de kosten voor bemiddeling of voor het aanpassen van producten die zichzelf reeds bewezen hebben op veel geavanceerdere markten, zoals de Verenigde Staten.