In Beveren bouwt het gemengd overheidsbedrijf Indaver (50,1 % Vlaamse Milieuholding en 49,9 % privé-partners) twee nieuwe roosterovens met rookgaswassing én energierecuperatie voor de vebranding van niet-gevaarlijk afval. Midden '97 wordt de installatie, die een capaciteit van 200.000 ton per jaar heeft, operationeel. De 50-jarige Guido Ex, engineering manager van Indaver, krijgt de leiding over de site.
...

In Beveren bouwt het gemengd overheidsbedrijf Indaver (50,1 % Vlaamse Milieuholding en 49,9 % privé-partners) twee nieuwe roosterovens met rookgaswassing én energierecuperatie voor de vebranding van niet-gevaarlijk afval. Midden '97 wordt de installatie, die een capaciteit van 200.000 ton per jaar heeft, operationeel. De 50-jarige Guido Ex, engineering manager van Indaver, krijgt de leiding over de site. De kostprijs van het project bedraagt 3,2 miljard frank, inclusief de turbine van 450 miljoen frank die door Electrabel wordt gefinancierd. De Vlaamse Afval- en Recuperatiemaatschappij (Vlar) neemt de helft van deze investering voor haar rekening in ruil voor de verbranding van 100.000 ton vuilnis. Samen produceren de twee ovens 88.000 ton stoom, waaruit Indaver 19 megawatt elektriciteit haalt (drie megawatt voor eigen gebruik, de rest wordt aan het net geleverd, goed voor het noodzakelijk stroomverbruik van 65.000 gezinnen of een besparing van 30 miljoen m3 gas per jaar). De uit Mortsel afkomstige Guido Ex haalde in '68 een licenciaatsdiploma scheikunde aan de KU-Leuven. Daarna promoveerde de amateur-kok tot doctor in de Wetenschappen. Na een intermezzo als reserve-officier in het Belgische leger belandde Ex in '73 bij BASF. Hij startte er zijn carrière in het anorganisch labo met analysewerk, maar schakelde nadien over op informatieverwerking. Begin jaren '80 klom Ex op tot bedrijfsleider van de Antwerpse productie-afdeling fosforzuur (meststoffen). Maar ook op deze uitdaging kwam sleet "om de vijf jaar een nieuw project," is zijn leuze. Ex werd milieuverantwoordelijke van de groep. In die functie werkte hij een gedigitaliseerd meetnetwerk van emissies, een geïntegreerd afvalbeheer en gedetailleerde energiebalansen uit. Onder zijn coördinatie werd een pro-actief ecobeleid gevoerd om op de nakende Vlarem-normen te anticiperen. Hij was ook actief in werkgroepen van de Federatie van de Chemische Nijverheid (FCN) en als bestuurder van de Vereniging Industriële Bedrijven Noord-Antwerpen (VIBNA). Via een tussenstap bij Biffa belandde Guido Ex broer van Walter Ex, directeur van de gemengde afvalintercommunale ISVAG uit Wilrijk in oktober '95 als engineering manager bij Indaver, waar hij de leiding kreeg over het verbrandingsproject in Beveren. Mei '96 startten de werken. Naast huishoudelijk en niet-gevaarlijk bedrijfsafval zal de installatie 15.000 ton grof vuil en 40.000 ton slib uit waterzuiveringsinstallaties kunnen verwerken. Bij volledige exploitatie wordt het personeelsbestand van de site geraamd op dertig personen. Ten slotte stelt Indaver een verdubbeling van huidige capaciteit van 200.000 ton in het vooruitzicht als Averpa het provinciaal studiesyndicaat dat de Hooge Maey moet saneren en Antwerpen van de nodige verwerkingstechnieken voorzien (zie Trends, 20 juni '96) besluit om met Indaver in zee te gaan. GUIDO EX (INDAVER) Projectleider van de nieuwe verbrandingsoven in Beveren.