Uit een analyse van de belastinginkomsten door de federale overheidsdienst Economie (zie tabel) blijkt dat de rijkste 10 procent van de bevolking instaat voor 45,7 procent van de inkomsten uit de personenbelasting. Aan de andere kant van het spectrum neemt de 50 procent van de minst gegoeden samen 6 procent van de ontvangsten uit de personenbelasting voor zijn rekening.
...