De Belgische regering wil met Europa overleggen om de doelstelling voor de uitstootreductie van broeikasgassen tegen 2030 aan te passen aan "de Belgische realiteit". Dat kondigde minister van Energie Marie-Christine Marghem eind juli aan. De Europese Commissie verwacht dat ons land de komende vijftien jaar de uitstoot van broeikasgassen reduceert met 35 procent ten opzichte van 1990. Dat is nodig om het engagement van de Klimaattop in Parijs, waar Europa een vermindering met 40 procent beloofde, waar te maken. Voor Marghem is 32,5 procent een redelijker doel.
...