Toen Wouter Vermeulen (35) eind 2001 aan de slag ging bij i-Gov, een dochter van het Leuvense communicatiebedrijf i-Merge, wou het aanvankelijk niet echt vlotten. Het bureau moest marketing- en communicatieadvies verlenen aan steden, gemeenten, overheidsinstellingen en ministeries. Het was de bedoeling dat die het internet op een efficiëntere manier gingen gebruiken. "Er waren twee problemen," herinnert Vermeulen zich. "Eerst moesten we leren onderhandelen met de overheid. Het systeem van openbare aanbestedingen was ons totaal vreemd. Daarv...

Toen Wouter Vermeulen (35) eind 2001 aan de slag ging bij i-Gov, een dochter van het Leuvense communicatiebedrijf i-Merge, wou het aanvankelijk niet echt vlotten. Het bureau moest marketing- en communicatieadvies verlenen aan steden, gemeenten, overheidsinstellingen en ministeries. Het was de bedoeling dat die het internet op een efficiëntere manier gingen gebruiken. "Er waren twee problemen," herinnert Vermeulen zich. "Eerst moesten we leren onderhandelen met de overheid. Het systeem van openbare aanbestedingen was ons totaal vreemd. Daarvoor hebben we leergeld moeten betalen. Ten tweede was het enthousiasme voor het internet bij de overheid niet zo groot." I-Gov wist de kinderziektes pas na meer dan een half jaar te overwinnen. Vermeulen: "In de zomer van 2002 kwamen we op kruissnelheid. Het aantal contracten dat we konden afsluiten, nam enorm toe. We mochten de on-linecommunicatie verzorgen van het Flanders Foreign Investment Office en de Vlaamse regering, en we waren van nabij betrokken bij de virtuele uitbouw van het project Kleurrijk Vlaanderen. Zo raakt de burger op een snelle en efficiënte manier op de hoogte van waar de overheid zoal mee bezig is." Het recentste werkstuk van i-Gov is het interactieve kennisspel Webstraat 16 op de site van de krant De Standaard. Webstraat 16 werd speciaal naar aanleiding van de verkiezingen gelanceerd. "Het ontbreekt ons niet aan opdrachten," zegt Vermeulen, "maar stilaan vind ik dat de kwaliteit op de kwantiteit mag primeren. Dat de overheid on line met de burger communiceert, is een eerste stap. De manier waarop dat gebeurt, kan nog worden bijgeschaafd." Vermeulen weet waarover hij spreekt, want voor hij i-Gov ging leiden, werkte hij onder meer bij verschillende ministeries en was hij woordvoerder van het Verbond van Belgische Ondernemingen ( VBO). Wouter Vermeulen wil nu dat de overheidssector zich spiegelt aan de manier waarop de privé-sector met het internet omgaat. "Het voorbije jaar vroegen onze klanten slechts één ding: on line aanwezig zijn zonder meer. Van een diepere bewustwording was geen sprake. Databeheer, on-linemarketing en e-mailmarketing mogen in de privé-sector al jaren ingeburgerd zijn, bij de overheid blijft het afwezig. Met Kleurrijk Vlaanderen werden schuchtere stappen in de goede richting gezet."Vermeulen vindt ook dat er meer geïnvesteerd moet worden in de portaalsites die de overheid voor het e-governmentproject heeft gestart. "Hier moet er meer in mensen worden geïnvesteerd," aldus Vermeulen. "Akkoord, tal van overheidsinstellingen beschikken dankzij ons tenminste over een website, maar ik merk dat er bijvoorbeeld van klachtenbeheer niet veel in huis komt. De mondige burger uit via het internet zijn ongenoegen, maar krijgt soms te weinig feedback van de ambtenaren. Ook aan de inhoud van de sites kan nog worden gesleuteld. Het bulkt nog van het 'Wetstraatees'."A.M. Karel Cambien n"Sommige websites van de overheid bulken nog van het Wetstraatees. Daar kunnen we nog aan sleutelen."