Dat was echter buiten Mario Monti gerekend, de Europese Commissaris voor het Concurrentiebeleid, die eind juli besloot dat het feestje niet doorging. Na maanden analyseren en onderhandelen stelde de Europese Commissie namelijk haar veto tegen de titanenfusie, tot grote verbazing van de Amerikaanse autoriteiten, die de hele actie al hun zegen hadden gegeven. En zo vond Jack Welch (65), onvoorwaardelijk aanhanger van het management van de harde lijn, net voor zijn vertrek een tegenstander die nog hardnekkiger was...

Dat was echter buiten Mario Monti gerekend, de Europese Commissaris voor het Concurrentiebeleid, die eind juli besloot dat het feestje niet doorging. Na maanden analyseren en onderhandelen stelde de Europese Commissie namelijk haar veto tegen de titanenfusie, tot grote verbazing van de Amerikaanse autoriteiten, die de hele actie al hun zegen hadden gegeven. En zo vond Jack Welch (65), onvoorwaardelijk aanhanger van het management van de harde lijn, net voor zijn vertrek een tegenstander die nog hardnekkiger was dan hij. Toch kan deze sisser geen schaduw werpen op de indrukwekkende carrière van de bedrijfsleider die door het tijdschrift Industry Ca meermaals tot "meest gerespecteerde CEO" werd uitgeroepen. Jack Welch staat sinds 1981 aan het hoofd van General Electric en heeft er nooit moeite mee gehad om jaarlijks meer dan 15% van zijn personeel te ontslaan. Tijdens de eerste vier jaar van zijn bewind heeft de onvermurwbare man volgens Business Week maar liefst 100.000 mensen op straat gezet. In zijn portefeuille was enkel plaats voor bedrijven die nummer één of twee waren op de markt. Bedrijven die niet op de twee hoogste plaatsjes van het podium pronkten, werden van de hand gedaan of opgedoekt. Aan deze filosofie dankt hij ook zijn bijnaam van Neutron Jack, naar de gelijknamige bom die zonder de gebouwen te beschadigen alle menselijke aanwezigen elimineert. Ongehavend uit het vliegtuigZijn ijzeren karakter en zijn feilloze geheugen hebben bij zijn voorganger Reg Jones de doorslag gegeven. Toen die zijn opvolger wou aanwijzen, riep hij al zijn naaste medewerkers bij zich. Het gesprek begon steeds met dezelfde vraag: "Stel dat wij tweeën samen omkomen in een vliegtuigcrash. Wie zou volgens u dan chief executive officer van General Electric moeten worden?" Terwijl de andere kandidaten stuk voor stuk braaf een van hun collega's naar voren schoven, antwoordde Jack Welch zonder blikken of blozen: "Ik natuurlijk, omdat ik wel zonder kleerscheuren uit het toestel zou weten te geraken!" Reg Jones zal nooit spijt hebben gehad van zijn keuze. Het succes en de managementstijl van Welch zijn van naaldje tot draadje geanalyseerd door de grootste Amerikaanse bedrijfsleiders. En in België? Als we de commentaar van onze gesprekspartners horen _ Paul Buysse (Bekaert), Fred Chaffart (voorzitter van de raad van bestuur van Sabena), Luc Willame (gedelegeerd bestuurder bij Glaverbel) en een anonieme analist _ blijkt dat de opvattingen van Jack Welch ook bij ons van nut zouden kunnen zijn. Nathalie van Yperselefoto's: OVERNAME UIT TT VAN 6 SEPT 2001 BLZ 44 E.V.De citaten zijn afkomstig uit het boek "Jack Welch Speaks" van Janet Lowe, Ed. Winley.