WACHTEN OP NIEUWE TOP.
...

WACHTEN OP NIEUWE TOP.De handelsdrukkerij van De Vlijt, de uitgever van Gazet van Antwerpen, was jarenlang de held van het Antwerpse persbedrijf. Vandaag speelt de handelsdrukkerij de rol van schurk. Haar kapaciteit werd fors opgetrokken maar de orderwerving blijft achter op de verwachtingen. Technische problemen met nieuwe persen compliceren het beeld. Binnen het bedrijf en de raad van bestuur wordt verwijtend gewezen naar de top van de onderneming. Naast (of boven ?) Dirk Portier, hoofd van de handelsdrukkerij, is een consultant gezet, gespecializeerd in het reorganizeren van drukkerijen. Bij het algemeen management werd Marc Verhoeven (ex- Altiora en Bührman-Tetterode) ontslagen. KPMG rondde vorig jaar een decentralizerings- en splitsingsscenario af, waardoor allianties op deelgebieden makkelijker zouden worden. Romain Van Tongerloo, algemeen direkteur : "De aanloopverliezen in de industriële drukkerij waren door technische problemen groter dan verwacht. Er zijn gesprekken met derden voor commerciële samenwerking om onze industriële drukkerij de nodige slagkracht te geven op de internationale markt." Achter de schermen wordt inderdaad diskreet voeling genomen met kandidaat-kopers van de drukkerij. Daarbij duiken drie namen op : twee Nederlandse, één Vlaamse. Het Telegraaf-concern, zeggen bronnen dicht bij de krant, heeft belangstelling voor de Vlaamse drukkerij, maar vraagt aan een prijsje ook een greep op de krant. VNU is een verdere verworteling in Vlaanderen niet ongenegen (de ex-hoofddirekteur van de Belgische VNU-dochter IUM bereidt zich bij De Vlijt voor om Romain Van Tongerloo op te volgen). Derde mogelijkheid is Christian Van Thillo van De Persgroep die al met substantiële drukorders zit bij de handelsdrukkerij van De Vlijt. In zijn omgeving is sprake van een nieuw weekblad dat zich zou positioneren onder de marktleider van de nieuwsmagazines, Knack en eventueel gedrukt zou worden op de Antwerpse Linkeroever. Heeft Van Thillo echter voldoende diepe zakken om deze zet te doen, zegt een goedgeplaatste waarnemer bij De Vlijt. Robert ridder Stouthuysen (ex- Janssen Pharmaceutica), de huidige voorzitter, is goed gestart bij De Vlijt. De problemen blijven zich echter opstapelen. Meer en meer rijst de vraag of deze aimabele man wel redding kan brengen. Het krantenvak is een aparte branche. Daarin voelt Stouthuysen zich niet thuis. Hij neemt trouwens stappen, onder meer gesprekken op eigen initiatief met Concentra (Het Belang van Limburg), die hem kwalijk genomen worden. Het belangrijkste lichtpunt voor de krant van de Linkeroever is Karel Huysmans. Deze beroeps slaagt erin de paniekstemming te doen betijen. ROBERT STOUTHUYSEN (DE VLIJT) Goed gestart, problemen blijven.