De Rue Louvrex in het centrum van Luik: een aftands gebouw te midden van een huizenblok omgeven door een slonzige parking. Welkom bij Voo, of beter gezegd bij Tecteo, ook al prijkt als een overblijfsel uit het verleden nog altijd Association Liégeoise d'Electricité (ALE) in verschoten letters op de gevel. Binnen lijken het groene tapijt, de gelambriseerde muren in de vergaderzaal en het protserige vaatwerk te herinneren aan vervlogen tijden.
...

De Rue Louvrex in het centrum van Luik: een aftands gebouw te midden van een huizenblok omgeven door een slonzige parking. Welkom bij Voo, of beter gezegd bij Tecteo, ook al prijkt als een overblijfsel uit het verleden nog altijd Association Liégeoise d'Electricité (ALE) in verschoten letters op de gevel. Binnen lijken het groene tapijt, de gelambriseerde muren in de vergaderzaal en het protserige vaatwerk te herinneren aan vervlogen tijden. Toch zitten we in de kern van een machtig economisch raderwerk. Als distributeur van elektriciteit en gas, producent van windenergie, referentieaandeelhouder van SPE Luminus, en de groep boven de belangrijkste kabeloperator van Wallonië met het merk Voo, groepeert Tecteo bijna 3 miljard euro aan activa. Sinds 2005 heet de baas van de grootste Waalse intercommunale Stéphane Moreau. "Ik ben iemand die geweldig cool is", laat hij zich tijdens het gesprek ontvallen. "Iedereen tutoyeert me. Mijn manier van werken heeft iets Amerikaans. Ik heb een das omgedaan omdat u kwam en omdat we elkaar niet kennen, maar gewoonlijk draag ik er geen." Zijn entourage dicht Moreau een stalen karakter toe. Hij is in elk geval vrank en direct, en hij heeft niet de gewoonte om rond de pot te draaien. Sommigen omschrijven hem als een controlefreak, anderen als een pragmatische patron die kan delegeren. Maar iedereen noemt hem een ondernemer en looft zijn intelligentie, zijn werkkracht en zijn vastberadenheid. Kwaliteiten die gepaard gaan met een grote dosis zelfvertrouwen en een meer dan levensgroot ego. "Hij zit vol trots en ambitie", getuigt Marc Goblet, de voorzitter van de FGTB van Luik. "Hij heeft een groot gevoel voor macht en glorie, en dat is een vrij explosief mengsel." Moreau vertoont de neiging om af en toe fiks uit te vliegen. "Ik heb een speciale gave, ik raak zeer snel opgewonden, maar een uur later ben ik het weer vergeten en ga ik weer over tot de orde van de dag", zegt hij. Moreau komt uit een arbeiderswijk in Alleur. Hij is een echte workaholic, een veertiger zonder kinderen, die toegeeft dat hij weinig hobby's heeft. De baas van Tecteo doet wat blingbling aan en hij houdt ook van mooie wagens. Niet dat hij zich meteen een sportcoupé zou aanschaffen. "Zoals elke kerel van mijn kaliber heb ik een Mercedes S-klasse. Vroeger had ik een Audi A8 en ik ga er weer een kopen." De reorganisatie van de intercommunale die Moreau in 2005 in gang zette, gebeurde in stormpas, met als leidmotief rationalisering en overnames. Onder impuls van Moreau slorpte ALE zo goed als alle andere Waalse kabeloperatoren op om zich vervolgens op Socolie (energieproductie) en laatst nog op gasdistributie te storten. Intussen vond hij tijd om referentieaandeelhouder te worden bij SPE Luminus, Be TV op te kopen, de controle over te nemen van Win, dat hij van Belgacom kocht, en het merk Voo te lanceren. "De strijd om de Waalse kabel te veroveren, heeft ons veel tijd gekost", geeft Moreau toe. "Maar zodra ik de teugels in handen had, ging het snel vooruit." Die overnameboulimie ging gepaard met een reorganisatie. 2010 was een bewogen periode. De vakbonden slikten het niet dat een ingedommelde intercommunale werd omgevormd tot een private industriële groep. Tussen Moreau en zijn personeel zijn de wonden nog niet helemaal geheeld. "De sfeer op de werkvloer is slecht", benadrukt Jean-Marie Kaddes, CSC-vakbondsafgevaardigde. De vakbondsman schermt ook met het spook van de afslanking. Moreau herinnert eraan dat de opeenvolgende acquisities doorgevoerd werden zonder ontslagen. "Het is niet mijn eerste bedoeling om geapprecieerd te worden door het personeel. Mijn doel is een goed functionerende onderneming waarin de belangen van het personeel gevrijwaard worden. Maar populariteit en efficiëntie met elkaar verzoenen is heel moeilijk." Om een kolos van bijna 90 jaar die ongewild in een erg concurrentiële omgeving van telecommunicatie en een geliberaliseerde energiemarkt terecht is gekomen efficiënt te besturen, heeft Moreau voor de samenstelling van zijn directiecomité geopteerd voor een gewiekste mengeling van politici en personen uit de privé. Hij probeert de activiteiten in Luikse publieke handen te houden. "Dat is een van de tekortkomingen van Stéphane, hij zou wat meer buiten Luik moeten komen", vertrouwde een Luikse politicus ons toe. Want ook al is hij lid van het nationaal bureau van de PS, toch is Moreau in de eerste plaats zijn besloten lokale kringetje genegen. Het was met de steun van zijn socialistische kameraden, met Michel Daerden op kop, dat Moreau beetje bij beetje van de Luikse macht proefde. Intussen is hij een kampioen van de mandaten en heeft hij een voet in huis in een hele reeks publieke organisaties. Volgens zijn jongste aangifte in het Staatsblad vervult hij zeventien mandaten. Moreau is duidelijk een druk bezet man. Zijn legendarische agendaproblemen dreigen onoplosbaar te worden, zeker met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht. Moreau zal het wellicht opnemen tegen 'zijn beste vijand', Michel Daerden. De PS onthief 'papa' van zijn burgemeestersambt. "Moreau zal een keuze moeten maken", eist Jean-Claude Marcourt. De Waalse minister van Economie steunde de defenestratie van Daerden in Ans. Hij erkent Moreaus 'werkkracht' en zijn 'strategische ondernemingsvisie', maar hij wil niet dat de baas van Tecteo te veel armslag krijgt. Ze komen uit hetzelfde dorp, maar kenden elkaar amper. Het tweetal liep elkaar weer tegen het lijf op het kabinet van Guy Mathot. "Ik heb altijd een correcte en aangename relatie gehad met Moreau." Hoe spectaculair de machtsgreep op de jachtgebieden van Daerden ook is, Moreau profileert zich vooral als zakenman, niet als politicus. "Ik heb lang geleden al gekozen voor een managementcarrière. Had ik een professionele politieke loopbaan gewild, dan zou ik nu parlementslid zijn en andere ambities koesteren. Ik heb dat al tig keren gezegd." Toch is Moreau ook een politiek beest. Een interne bron schuift deze analyse naar voor: "Laten we duidelijk wezen: politiek is zijn leven, hij managet Tecteo als een politicus. Hij is een slimme vos die zijn macht vestigt met een verdeel-en-heersstrategie." "Hij is het niet gewoon om tegengesproken te worden", zegt Viviane Teitelbaum, de voorzitster van het Brusselse Brutélé, die hem meemaakte tijdens de gemeenschappelijke vergaderingen over Voo. "Hij zegt zelf dat hij geen koorknaap is. Anders overleef je niet lang, in de zakenwereld noch in de gemeentepolitiek." GILLES QUOISTIAUX"Hij is het niet gewoon om tegengesproken te worden" (Viviane Teitelbaum, Brutélé) "Ik geraak zeer snel opgewonden, maar een uur later ben ik het alweer vergeten en ga ik opnieuw over tot de orde van de dag" (Stéphane Moreau, Tecteo)