In Trends van 9 augustus 2001 (blz. 34) stelt u de vraag wanneer het ' postflatertijdperk' begint. Onlangs las ik in ' De kroniek van België' ( Standaard Uitgeverij) dat in 1986 het consultingbureau ...

In Trends van 9 augustus 2001 (blz. 34) stelt u de vraag wanneer het ' postflatertijdperk' begint. Onlangs las ik in ' De kroniek van België' ( Standaard Uitgeverij) dat in 1986 het consultingbureau Team Consult tot de vaststelling was gekomen dat er 10.000 personeelsleden moesten afvloeien bij De Post tegen het jaar 1990. We zijn vandaag elf jaar later en nog steeds horen we dezelfde cijfers. Ik geloof in de goede bedoelingen van het nieuwe management, alleen vraag ik me af of de nieuwe initiatieven wel altijd een kans krijgen. Trends verwijst ter zake onder meer naar het conservatisme van de vakbonden: die zouden de veranderingen tegenhouden en de personeelsleden bang maken. Moeten we niet eerder de vraag stellen waarom de reorganisatie zo lang is uitgesteld? Komt het door politieke onwil of door slecht management? Ten slotte wil ik nog even de wedden van beginnende postmannen nuanceren. Dit jaar is er een loonsverhoging gekomen zodat een beginneling zonder premies en maaltijdcheques zo'n 40.000 frank per maand verdient. In vergelijking met veel andere jobs is dit misschien niet denderend veel, zeker als je weet dat velen voor dag en dauw de trein nemen. Bovendien moet men toch over een stevige conditie beschikken en een flinke dosis wilskracht. Fooien van 7000 frank per maand zijn trouwens meer uitzondering dan regel.Katty Blondeel (via e-mail)(via e-mail)