Op 1 augustus verdwijnt voor particuliere klanten van De Post het verschil tussen prior en non-prior. Op elke brief (tot 50 gram) moet dan een zegel van 0,52 euro gekleefd worden. Akkoord, die brief zal een dag sneller besteld worden (tenzij hij behoort tot de 8 % priorbrieven die te laat besteld worden).
...

Op 1 augustus verdwijnt voor particuliere klanten van De Post het verschil tussen prior en non-prior. Op elke brief (tot 50 gram) moet dan een zegel van 0,52 euro gekleefd worden. Akkoord, die brief zal een dag sneller besteld worden (tenzij hij behoort tot de 8 % priorbrieven die te laat besteld worden). De Post verhoogt zijn tarief van 0,46 naar 0,52 euro, of 13 % meer. Hij kan dat zonder enig probleem. De markt van brieven tot 50 gram - de overgrote meerderheid van de particuliere post - valt immers nog steeds onder een monopolie. U kunt niet naar een andere leverancier stappen als u 0,52 euro te duur vindt. De Post maakt misbruik van zijn monopolie om de prijzen te verhogen. Voor bedrijven met een frankeermachine (40 % van alle brieven) en - is dat ethisch bestuur, meneer Tuybens? - voor overheidsadministraties (30 % van alle brieven) verandert er niets. Voor hen blijft het onderscheid tussen prior en non-prior bestaan. Voor hen geen prijsverhoging van 13 %. In principe moet De Post trouwens voor alle klanten hetzelfde basistarief aanrekenen en mag het enkel kortingen voor volume en aanbiedingswijze geven. Dat is nu eigenlijk niet meer het geval. Momenteel ligt er een voorstel van Europese richtlijn voor, dat tegen 2009 de postmarkt volledig vrij zal maken. Het is weinig waarschijnlijk dat dit voorstel ongehavend het Europees Parlement en de Europese ministerraad zal doorspartelen. Veel landen en postbedrijven zijn immers gekant tegen een volledige liberalisering in 2009. De Belgische regering en dus ook Johnny Thijs horen daar bij. Logisch, want zulke lucratieve operaties als het plotsklaps verhogen van de tarieven is dan niet meer mogelijk. En nog zo'n 50 % van de omzet wordt gerealiseerd binnen het monopolie. De postbedrijven die tegen zijn, zouden graag eerst een duidelijke regeling zien waarbij ze een vergoeding krijgen voor het aanhouden van de universele dienstverlening (elk adres, hoe afgelegen ook, krijgt dagelijks post bedeeld). Het is echter niet duidelijk of deze universele dienstverlening wel geld kost. De Belgian Courier Association, de koepel van de grote koerierbedrijven, twijfelde daar vorige week in Trends nog aan. En met de verhoging van de tarieven worden de kosten van de universele dienstverlening alleszins kleiner. Staatssecretaris voor Overheidsbedrijven Bruno Tuybens (SP.A) verzet zich tegen de liberalisering met het argument dat de tarieven voor particulieren zullen stijgen. Een zwak argument als de prijzen voor particulieren onder het monopolie ook al stijgen. En dat zonder uitwijkmogelijkheid naar alternatieve operatoren. Zal De Post trouwens zijn kwaliteit kunnen handhaven als het volume aan priorbrieven spectaculair zal toenemen in augustus? De ingebruikname van de nieuwe postsorteercentra moet dat mogelijk maken. Daarom werd de afschaffing van de non-priorbrief uitgesteld tot augustus, wanneer het vernieuwde Brussel X op volle toeren moet draaien. Maar wat als de kwaliteit daalt? Slechte punten voor De Post. En dan? Overstappen naar de concurrentie kunt u toch niet. En als het aan de Belgische regering ligt, zult u dat ook in 2009 nog niet kunnen. Guido Muelenaer