Beuys, Byars en Broodthaers: die drie sleutelfiguren uit de naoorlogse avant-garde waren allemaal actief in Antwerpen. Het M HKA geeft hen ieder een solo-expo. Een jaar geleden beet Joseph Beuys de spits af, morgen opent die over Jame...

Beuys, Byars en Broodthaers: die drie sleutelfiguren uit de naoorlogse avant-garde waren allemaal actief in Antwerpen. Het M HKA geeft hen ieder een solo-expo. Een jaar geleden beet Joseph Beuys de spits af, morgen opent die over James Lee Byars en in de herfst van 2019 sluit Marcel Broodthaers het drieluik af. Het is de eerste keer dat Byars in België een monografische tentoonstelling krijgt. De Amerikaanse artiest laat zich niet gemakkelijk kooien. Zijn oeuvre is mysterieus, vluchtig, poëtisch en ongrijpbaar. Het flirt met het minimalisme, de conceptuele kunst en Fluxus. Maar Byars was ook sterk beïnvloed door de oosterse spiritualiteit. De dood en perfectie zijn belangrijke thema's in zijn werk. Zo is de expo vernoemd naar zijn performance The Perfect Kiss. Velen kennen Byars als installatie- en performancekunstenaar. Maar er zijn ook schilderijen, beeldhouwwerken, video's, brieven en teksten te zien. De focus ligt op 1969: het jaar dat Byars naar Europa kwam op uitnodiging van Anny De Decker en Bernd Lohaus voor een tentoonstelling in hun Wide White Space Gallery in Antwerpen.