Aan het begin van zijn carrière als verpleegkundige heeft Dave Allegaert verschillende sectoren verkend. "Ik werkte in de residentiële ouderenzorg, de psychiatrie, de acute ziekenhuiszorg, noem maar op. Dat leverde me een brede ervaring op." Een hele tijd werkte hij voor het UZ Gent, maar al ruim een decennium is het AZ Groeninge zijn vaste basis. "Een korte tussenstop in het Amsterdam UMC buiten beschouwing gelaten."
...

Aan het begin van zijn carrière als verpleegkundige heeft Dave Allegaert verschillende sectoren verkend. "Ik werkte in de residentiële ouderenzorg, de psychiatrie, de acute ziekenhuiszorg, noem maar op. Dat leverde me een brede ervaring op." Een hele tijd werkte hij voor het UZ Gent, maar al ruim een decennium is het AZ Groeninge zijn vaste basis. "Een korte tussenstop in het Amsterdam UMC buiten beschouwing gelaten." Ruim een jaar geleden werd u manager kwaliteit en innovatie. Wat motiveerde u? DAVE ALLEGAERT. "Die functie bevindt zich op het kruispunt tussen kwaliteit en innovatie. Dat is een boeiende combinatie. Kwaliteit behelst heel wat domeinen, zoals de veiligheid en de tevredenheid van de patiënt en de efficiënte organisatie van het zorgproces. Kwaliteit dringt door tot in de diepste vezels van een ziekenhuis. Ook met innovatie zijn we dagelijks bezig. Dat is onontbeerlijk, maar met nieuwe innovatieve technieken haal je vaak ook nieuwe risico's in huis. Denk maar aan hacking." Wat was markant in het voorbije jaar, als we corona buiten beschouwing laten? ALLEGAERT."Vooral in innovatie hebben we belangrijke stappen ondernomen. Er was al een structuur voor, alleen was die top-down opgevat. Ik zette een nieuwe structuur op met een apart innovatiecomité, waarin ook artsen en het directiecomité zitten. Dat garandeert dat de initiatieven die er worden genomen, voldoende hoog op de agenda komen te staan. Het is niet makkelijk de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Je botst in een snel evoluerende wereld ook op bepaalde structuren. De ziekenhuisfinanciering is er daar slechts één van." Wat kunt u zeggen over het onderdeel kwaliteit in uw takenpakket? ALLEGAERT."Daarvoor bestaat een stevige structuur, maar dat betekent niet dat we op automatische piloot vliegen. Er worden ook nieuwe accenten gelegd. We willen de patiënt en zijn partner centraler plaatsen in de zorg. De vraag hoe zij de zorg zelf georganiseerd zou willen zien, wordt steeds prangender. Dat is een geheel nieuwe insteek. Kwaliteit draait dan niet langer louter rond processen, maar ook en vooral rond patient empowerment. " Welke gevolgen had de coronacrisis voor uw werk? ALLEGAERT."Zo'n crisis zet de dingen op hun kop. Je moet onmiddellijk maatregelen nemen, zoals het schrappen van alle niet-dringende ingrepen en de uitbreiding van de intensive care. Enkele van onze verpleegkundigen gingen in een woon-zorgcentrum werken, wat een boeiende wisselwerking opleverde. Ik ben ervan overtuigd dat die intense samenwerking een blijvend effect zal hebben." Welke lessen heeft u geleerd uit die bewogen periode? ALLEGAERT. "Positief is dat we niet in Italiaanse toestanden zijn beland. We zijn de piek altijd voorgebleven, mede dankzij de structuren die de federale overheidsdienst Volksgezondheid heeft opgezet. We moeten wel voorbereid zijn op een tweede golf. Als het zover komt, moeten we klaarstaan om heel wat patiënten te behandelen, onder meer in de woon-zorgcentra."We staan voor nieuwe uitdagingen: de reguliere zorg hervatten. Tijdens de coronaperiode waren er minder patiënten en prestaties, wat ook financiële gevolgen had. De rekeningen moeten wel worden betaald."