OPEN VLDSCORE 31/48

"Ondernemen is het fundament van onze welvaart. Ondernemerschap moet optimaal ondersteund worden en we zijn verheugd dat ondernemend Vlaanderen zich het meest in ons programma herkent."
...

"Ondernemen is het fundament van onze welvaart. Ondernemerschap moet optimaal ondersteund worden en we zijn verheugd dat ondernemend Vlaanderen zich het meest in ons programma herkent.""Onze goede score toont aan dat een sociale partij als het Vlaams Belang ook oog heeft voor de eisen van de Vlaamse ondernemers. Ons publiek is zeer gediversifieerd. Deze score is ook logisch, omdat het Vlaams-nationalisme vanuit een ideologie denkt waarin de belangen van werkgevers en werknemers niet tegenstrijdig zijn.""We hebben zeer regelmatig contacten met ondernemers en bedrijfsleiders. Tijdens de voorbereiding van ons economisch programma hebben we die contacten ook benut. Om voldoende nieuwe jobs te creëren, heb je een overheid nodig die matig regelt, rechtszekerheid biedt, ruimte geeft aan creativiteit en ondernemers ziet als bondgenoten. Dat proberen we in ons programma dan ook te verwezenlijken.""Bedrijfsleiders vinden bij ons een correct programma, met oog voor de noden van kmo's. Wij praten echter niemand naar de mond met onrealistische voorstellen zoals de vlaktaks.""Onze middenveldscore verbaast ons niet. Het Rijnlandmodel - een sociaaleconomisch en ecologisch gecorrigeerde markteconomie - lijkt ons de beste garantie om de welvaart in ons land veilig te stellen. CD&V wil vooral een realistisch en samenhangend beleid voeren, dat met iedereen rekening houdt. Verwacht van ons geen loze aankondigingen en electorale cadeaus. Vandaar ook ons groot vertrouwen in het overleg tussen de sociale partners.""Het is een vergissing om op basis van deze cijfers te besluiten dat Groen! gekant is tegen ondernemen. Het tegendeel is waar. Er staan wel verschillende paradigma's tegenover elkaar. Ondernemingen willen op korte termijn een zo goed mogelijke positie innemen. Als ecologisten vragen we aandacht voor een ander tijdperspectief. Een bedrijfsvoering die ecologisch niet duurzaam is, is ook economisch niet interessant.""Een partij kan maar hoog scoren op deze test door standpunten in te nemen die in de praktijk niet realiseerbaar zijn. Zo krijgt een partij veel punten door te zeggen dat een vlaktaks ingevoerd moet worden en de lasten verder verlaagd moeten worden... De combinatie van die standpunten is gewoon niet mogelijk. We doen geen beloften waarvan we weten dat ze niet ingelost zullen worden. "