"In België is facility management bijna uitsluitend een bedrijfsaangelegenheid," zegt Marcel Eeckhout, gedelegeerd bestuurder van MCS ( Management Consultancy Services). "Binnen de overheid is er zeer weinig interesse voor facility management. In Nederland is het facility management voor een belangrijk stuk gegroeid uit de overheid. En vanuit de overheid is het doorgesijpeld naar sectoren die geld krijgen van die overheid zoals de zorgsector."
...

"In België is facility management bijna uitsluitend een bedrijfsaangelegenheid," zegt Marcel Eeckhout, gedelegeerd bestuurder van MCS ( Management Consultancy Services). "Binnen de overheid is er zeer weinig interesse voor facility management. In Nederland is het facility management voor een belangrijk stuk gegroeid uit de overheid. En vanuit de overheid is het doorgesijpeld naar sectoren die geld krijgen van die overheid zoals de zorgsector." Guibert del Marmol, general manager van DBAssociates België, beaamt dat de Belgische overheid lang blind is geweest voor de opportuniteiten van facility management, maar stelt toch een belangrijke mentaliteitswijziging vast. "We hebben nog nooit zoveel contracten met de publieke sector afgesloten als dit jaar," zegt hij. "Er waait een nieuwe wind. We stellen een grote wil vast om zaken professioneel en zoals in de privé-sector aan te pakken. Heeft het iets te maken met het Copernicus-plan? Ik weet het niet, maar het valt wel op dat men via facility management de ambtenaren ook wil responsabiliseren. Dat sluit wel aan bij het Copernicus-plan." En hoe zit het met facility managementonderwijs in ons land? "Daar zie je ook duidelijk het verschil met Nederland," zegt Eeckhout. "In Nederland zijn er ongeveer 5000 studenten die een opleiding facility management volgen, in België nog geen 150. "In ons land biedt inderdaad alleen het KaHo St.-Lieven in Sint-Niklaas een opleiding in facilitaire dienstverlening aan. Een lovenswaardig initiatief, maar ligt de nadruk niet te veel op de dienstverlening en te weinig op het management? "We hebben ons programma lichtjes aangepast in die zin," reageert directeur Piet De Backer. "Het belang van de managementvakken is toegenomen. Maar we vinden dat managementvaardigheden het best worden opgebouwd vanuit de praktijk, anders krijg je een leeg management. Dat het niveau hier lager zou liggen dan in Nederland klopt niet. Wij werken samen met de Nederlandse hogescholen en halen zeker hetzelfde niveau." De Backer geeft wel toe dat het aantal studenten in ons land ver achterligt op Nederland. "We hebben nu ongeveer 125 studenten, om goed te zitten zouden we 200 studenten moeten hebben. Het probleem is dat facility management niet bekend is. Een achttienjarige heeft er meestal nog nooit van gehoord, zijn ouders evenmin." Zou het niet interessant zijn om naast deze graduaatsopleiding ook een opleiding van het lange type aan te bieden? De Backer: "Ik geloof zelf meer in een aanvullende opleiding facility management. We zijn daar ook mee bezig, onder meer in samenwerking met de ingenieursvereniging KVIV. Het is alleen niet zo eenvoudig om in dit land erkenning te krijgen voor zo'n nieuwe opleiding." Niet alleen achttienjarigen en hun ouders zijn niet vertrouwd met facility management, ook architecten weten niet goed wat ermee aan te vangen, zegt Marcel Eeckhout. "Weinig architecten zijn echt bekommerd om het facilitaire aspect van hun ontwerpen. Dat is jammer, want bij het ontwerp loopt het vaak al mis. Wij komen in veel gebouwen die op het vlak van beheer noch op het vlak van ruimtegebruik efficiënt zijn. Ook dat is een opleidingsprobleem: facility management komt nauwelijks aan bod in de opleiding van onze architecten."