VOLGENDE WEEK
...

VOLGENDE WEEK Hugo Vandamme, Trends-schaduwminister van Wetenschappelijk Beleid, Technologische Innovatie, O&O en Onderwijs. Hebt u commentaar op deze rubriek? Mail dan naar trends@trends.beeXtra informatie op www.trends.be De functies van de leden van het zakenkabinet.Herman Daems. "Blijkbaar was tijdens de federale regeringsvorming afgesproken dat de begroting voor de ziekteverzekering jaarlijks kon stijgen om de grotere behoeften op te vangen. Internationale gezondheidsstatistieken tonen aan dat de kwaliteit van de gezondheidszorg in België doorgaans tot de beste van de wereld behoort. En dat moet zo blijven. Ook besteedt België in vergelijking met andere landen een kleiner deel van zijn bruto binnenlands product aan gezondheidszorg. Op het eerste gezicht is er dan ook geen probleem. Maar dat is niet zo. "Zoals iedereen weet, behoort België ook tot de landen met de grootste overheidsuitgaven. Daar ligt dan ook een absolute grens. Meer uitgeven voor de ziekteverzekering kan alleen als er elders wordt bespaard. "Er moet een debat komen over waar de middelen van de overheden prioritair naartoe moeten gaan. De overheden zullen niet alles uit collectieve middelen kunnen blijven financieren. Politici zeggen het graag en vaak: politiek gaat over keuzes maken. Nu moeten ze het alleen nog doen."Daems. "De grote verkeersrampen die in het voorjaar werden voorspeld, hebben we gelukkig niet gezien. Nu en dan was er een tijdelijke file, maar in vergelijking met andere openbare werken viel het verkeersleed mee. De ambtenaren, de aannemers en alle betrokkenen verdienen een pluim. Zou er een bonus in zitten voor de ambtenaren die de coördinatie hebben gedaan? Of worden zij genomineerd voor een Castar op het einde van het jaar? "Ambtenaren die goed werk leveren, worden zelden aangemoedigd. Hier zit zeker een ideetje in voor staatssecretaris Vincent Van Quickenborne (VLD). Administratieve vereenvoudiging kan je opvangen door regels te vereenvoudigen maar ook door de administratie hulpvaardiger te maken, zodat de burger op een efficiënte manier wegwijs wordt gemaakt in de complexe regelgeving."Daems. "Het valt op dat de stemming daar, in vergelijking met de zomermaanden, weer wat pessimistischer is. De aarzelingen op de markt van de halfgeleiders laten zich voelen. Beursintroducties van technologiebedrijven zullen de komende maanden minder vlot verlopen. Ook de markt van het durfkapitaal blijft in de Verenigde Staten wat aarzelend. Het pessimistische klimaat contrasteert wel met het voorzichtig optimisme dat de week voordien merkbaar was tijdens de jaarlijkse technologieconferentie van de Europese durfkapitalisten in Barcelona."Daems. "Enkele maanden geleden voorspelde professor Jef Vuchelen in Trends dat de Belgische economische groei 4,5 % zou kunnen bereiken. De Belgische economie zal dit jaar dat groeicijfer niet halen, maar dat was ook niet wat de professor met zijn voorspelling bedoelde. Vuchelen vestigde er de aandacht op dat er een nauw verband bestaat tussen de verwachtingen van de bedrijfsleiders op een bepaald moment en de groei die enkele maanden later wordt gerealiseerd. Zijn bedrijfsleiders fors optimistisch, dan komt er groei; zijn ze pessimistisch, dan loopt het in de toekomst minder goed. Toch iets om over na te denken bij het goede economische nieuws. De verwachtingen van de bedrijfsleiders voor de toekomst zijn niet bepaald erg sterk te noemen."Daems. "Ik blijf mij verbazen over de extreme standpunten die de IFRS-goeroes innemen. Meer en meer krijg ik de indruk dat enkele accountingfundi's in deze discussie de macht naar zich hebben toegehaald en nu gaan dicteren wat er moet gebeuren. De niet-geïnformeerde buitenwereld verwacht dat de boekhouding van de bedrijven veel betrouwbaarder zal worden. Ik vrees dat we snel zullen vaststellen dat de cijfers een jojobeweging ondergaan. Hoe gaan de bedrijven die plotse schommelingen in hun resultaten aan een argwanend publiek duidelijk maken?"A.G."Politici zeggen het graag en vaak: politiek gaat over keuzes maken. Nu moeten ze het alleen nog doen."