Tussen de flower power van de jaren '60 en de nieuwe zakelijkheid van de jaren '80 ligt een decennium dat, achteraf bekeken, een beetje tussen de plooien van de geschiedenis is gevallen.
...

Tussen de flower power van de jaren '60 en de nieuwe zakelijkheid van de jaren '80 ligt een decennium dat, achteraf bekeken, een beetje tussen de plooien van de geschiedenis is gevallen. Het achtste decennium van deze eeuw begon voor België met een mijnstaking, de oprichting van het Groene Europa en een nieuwe grondwet. Het eindigde met de intrede van Wilfried Martens als premier, de installatie van de kruisraketten en een leger van 350.000 werklozen. Tussendoor beleefden we een aantal oliecrisissen én autoloze zondagen, de Schaarbeekse lokettenkwestie, de uitbreiding van de EG naar negen lidstaten en de gewelddadige boerenbetoging in Brussel... 1970 is al weer ruim een kwarteeuw geleden en dan is een terugblik nooit ver weg. Het BRTN-programma Boulevard wijdt twee uitzendingen aan wat de programmamakers de tijd tussen de jaren zestig en de jaren tachtig noemen. De periode vormde de overgang tussen de ongekende opstoot van welvaart, de royale uitbouw van de welzijnsmaatschappij en het vrolijke anarchistische staartje van de jaren '60 en het grimmig individualisme, de afbraak van de sociale zekerheid en de prikkeldraad rond de welvaart die het voorbije decennium kenmerkten. De jaren zeventig vormen in meer dan één opzicht een tussenperiode. Amper hadden we onze blikken gericht op moderniteit of we moesten alweer inhouden. Toen de conjuncturele veer in '74 brak, bleven we rustig voortleven zoals we het gewend waren, intussen lustig de schuldenberg opbouwend. De gevolgen van de onstuitbare groei tijdens de jaren '60 begonnen zich steeds duidelijker te manifesteren. De jaren zeventig vormden ook het toneel van de uittocht naar het platteland, van de ongebreidelde expansie van het wegennet, en van de terugkeer naar een vorm van kneuterigheid die misschien nog het best wordt geïllustreerd door de opkomst van de fermette als prototype van de knusse leefomgeving. Het was ook de tijd van exuberante modes. Wie herinnert zich niet de platformschoenen, de olifantenpijpen, de hotpants ? Over die zaken heeft het Boulevard-team het in het eerste deel van de documentaire. Deel 2 zet vooral de schijnwerpers op het rijk van de auto, de herinrichting van het land om te voldoen aan de behoeften van de chauffeurs, de transformatie van Vlaanderen inclusief weekendhuisjes en verkavelingen en, in het algemeen, de toen heersende kitschmystiek van het platteland met als hoogtepunt het Jaar van het Dorp in 1978. Het hoeft geen betoog dat beide delen ruim overgoten worden met een sausje van seventiesmuziek. Voer voor nostalgici... Rudi Mackintosh TV1, woensdag 28 februari en woensdag 6 maart, telkens om 21 u.40.