Dat je geen duizenden werknemers moet hebben om over een Intranet te beschikken, bewijst beursvennoot- schap Petercam. De Commissie voor Bank- en Financiewezen kijkt argwanend toe.
...

Dat je geen duizenden werknemers moet hebben om over een Intranet te beschikken, bewijst beursvennoot- schap Petercam. De Commissie voor Bank- en Financiewezen kijkt argwanend toe.Ze maakt deel uit van het Belgische financiële establishment. Ze heeft een zeer grote belangstelling voor Intranet in al zijn vormen : zowel intern binnen de groep (zo is er een kantoor in New York) als extern naar de cliënteel toe. Haar naam is Petercam, één van de grootste beursvennootschappen in België. Het begon allemaal in november '95 met een experiment op Internet : een website waarmee de vennootschap zich naar haar klanten richtte. Sindsdien zijn diverse zaken bijgeschroefd en verbeterd. Het doel van Petercam is niet meer zomaar "aanwezig" te zijn op het Net. Sinds een tweetal maanden kan iedereen op de site terecht voor de laatste koersen van sicavs, beveks en andere beleggingsfondsen die de vennootschap verkoopt, de dagelijks geactualiseerde koersen van de eurobonds (primaire en secundaire markt) en een wekelijks overzicht met beurscommentaren en beleggingsadvies over een specifiek aandeel dat op de Belgische beurs genoteerd staat (in casu Colruyt op het moment dat dit artikel werd geschreven). JAVA.Maar Petercam wil verder gaan : de vennootschap stelt een klein evaluatieprogramma voor een optieportefeuille ter beschikking. Het werd geprogrammeerd in Java, de nieuwe taal die furore maakt op zowel het Internet als het Intranet (zie blz. 24). En ondanks de trage transmissiesnelheden van het telefoonnet dat momenteel door de meeste Internet-gebruikers wordt benut, krijgt u redelijk snel toegang tot de module die naast een simulatie ook een grafische voorstelling geeft. Klanten kunnen ook gebruik maken van bijkomende diensten waartoe ze via een paswoord toegang krijgen. Sommige consultants noemen dit het " Extranet" omdat het gaat om een Intranet dat zich naar relaties buiten het bedrijf richt, in tegenstelling tot het openbare Internet dat voor Jan en alleman open staat. Pascal Abs, verantwoordelijk voor de organisatie en inhoud op het Petercam-web, merkt op dat alle publicaties van de beursvennootschap op het Net worden gezet. "Uit een enquête bij onze cliënteel bleek dat er voor dit type van informatieverspreiding een zeer grote belangstelling is," zegt hij. Deze snelle techniek wordt vooral op prijs gesteld door de buitenlandse cliënteel van de beursvennootschap, die de gegevens zo en dan denken we hier vooral aan de kostbare Belgian Company Reports met een enorme tijdwinst kunnen raadplegen. GENERALE.Dit is nog maar een begin. Petercam droomt ervan om het web een nog grotere rol in de relaties met de cliënteel te laten spelen en het ook voor transacties aan te wenden. Maar vóór het zover is, dient een hele reeks zaken op punt gesteld te worden. Veiligheid is er (uiteraard) één van, maar er komen ook reglementaire aspecten bij kijken.In afwachting wordt de routine van het Internet/Intranet er beetje bij beetje dagdagelijkse praktijk. Toen de Generale Maatschappij van België de voorbije herfst een koershandhaving doorvoerde, in het kader van de aankoop van Tractebel-aandelen die eigendom waren van de Groep Albert Frère, zette Petercam het prospectus prompt op zijn website. Het feit dat dit document op deze manier door het publiek kon worden ingekeken, was hét gespreksonderwerp van de dag bij de Commissie voor Bank- en Financiewezen ( CBF). Zij vroeg dan ook expliciet dat zou worden vermeld dat het hier niet om een "wettelijk" document ging. Na de cliënteel komt nu ook het personeel van Petercam aan de beurt. Dat beschikt al over een Internet-aansluiting. "We voorzagen wel een preselectiesysteem voor de nuttigste websites," meldt Pascale Abs. Op deze manier kan het World Wide Web efficiënter worden gebruikt. Edgar, de gegevensbank van de Amerikaanse SEC ( Security Exchange Commission), prijkt bijvoorbeeld op de bookmarks. Een ander voorbeeld is de uitstekende site van de Nasdaq. "Deze preselectie is een hulpmiddel en geen beperking of afgrendeling," zegt Abs. "Onze gebruikers hebben toegang tot alle sites die ze wensen te bezoeken." Een verrassend feit is wel dat de mensen die meestal niet zo happig zijn om met een computer te werken b.v. zij die ouder zijn dan 40 jaar nu wel vlug verleid worden om het nieuwe instrument te gebruiken. Eén niet te onderschatten voordeel : al deze ontwikkelingen kunnen rekenen op de steun van de mensen aan de top van Petercam. Bill Vanderfelt, beherend vennoot, is de drijvende kracht achter deze (r)evolutie. Vandaag wordt ernaar gestreefd om de gegevens die in de wereld van beursvennootschappen van kostbaar belang zijn, sneller te verspreiden. Documenten van de studiedienst, ook deze formulieren die niet systematisch naar de cliënteel worden verstuurd, zullen op het Intranet worden geplaatst. In de toekomst zullen de meer "afdelingsgerichte" gegevens, zoals de stand van de lopende verrichtingen met een klant, hierop worden samengebracht.Kortom, er moet vroeg of laat een beheerssysteem voor de toegang tot de gegevens worden uitgedokterd. Want het is uitgesloten dat die confidentiële dossiers zomaar door iedereen in de groep kunnen worden uitgepluisd.RVA Website Petercam : http://www.petercam.bePETERCAM OP HET NET Kostbare gegevens worden verspreid met tijdwinst.