Unilin bij de oprichting in 1960
...

Unilin bij de oprichting in 1960 - Aloïs Dewitte=: bracht bij de oprichting een stuk grond van 1 hectare in. - Rafaël Dewitte: huidige generatie is onder meer actief met Meubelen Weba. - Jozef Van Canneyt: de familie levert met Marc Van Canneyt de financieel sterke man van Unilin. Andere telgen zijn actief in de vastgoedsector met o.m. Château Promotions. Antoon Van Canneyt= Frans Van Canneyt= Paul Van Canneyt - Albert Vanneste: de familie is vandaag voornamelijk actief in de immobiliën (Immo Casa) en verzekeringen. - Frans Verbeke: de broers Verbeke leiden ons naar huidig voorzitter Luc Vanhaelemeesch, wiens moeder een Verbeke is. Vanhaelemeesch is tevens bestuurder bij Beaulieu. De familie Verbeke bouwde ook een textielimperium uit met o.m. Carpet Yarns en Western Textiles. Marnix Verbeke= Marcel Verbeke - André Follens: niet meer actief. - Jozef Van As - Vande Perre: niet meer actief. - Maurice De Cock: vader van huidig gedelegeerd bestuurder Frans De Cock. - Polydore Thiers=: met Bernard en Paul Thiers levert de familie twee sterkhouders in de raad van bestuur van Unilin. Andere telgen van de familie maken vooral furore in de vastgoed- en bouwsector. Roger Thiers= Noël Thiers - Omer Verstraete: de familie Verstraete was betrokken bij Tivapan, dat later opgeslokt werd door Unilin. Met schoonzoon Bernard Vandeputte heeft de familie een actieve bestuurder. De familie is ook bekend via haar textielimperium Verstraete-Hahn. André Verstraete: naamgenoot, maar geen familie. Niet meer actief. - Marcel Deleu: niet meer actief. - Arthur Dewaele: schoonvader van Paul Van Canneyt. - Remi Vanacker=: textielfamilie die o.m. Ter Molst in portefeuille had. Met Joerie Vanacker levert de familie de jongste bestuurder. Jules Vanacker Henri Vanacker - Camiel Holvoet: naast Unilin was de familie ook betrokken bij Lintexco, met o.m. de familie Vanden Avenne. Paul Holvoet - Hilaire Vroman: niet meer actief. - Cyriel Van Quathem: niet meer actief. Benjamin Van Quathem Maria Van Quathem - Robert Seurynck=: de familie Seurynck heeft met Paul een actieve bestuurder bij Unilin. De andere familieleden zijn o.m. actief in veevoeders (Voeders Seurynck) of verpakkingen (Seuropack). Marcel Seurynck= - Joseph Vanden Avenne: de familie Vanden Avenne stapte in 1992 uit Unilin en zou hen later bekampen met Triax. Andere telgen zitten o.m. in veevoeders (Impextraco). André Vanden Avenne - André Van Robays: de familie Van Robays was medeoprichter van Tivapan, dat opgeslokt werd door Unilin. Jerome Van Robays Maurits Van Robays - Henri Van Haecke: een vlasboer wiens nazaten o.m. actief zijn in de schroothandel of varkenskwekerij. - Adhemar Verloo: zakenpartner van de familie Vanden Avenne en bestuurder bij Spano. Andere telgen leiden naar Bloemmolens De Vliegher en Orbit Textiles. Pierre Verloo