A ntwerpenaar Jan Boeykens re sideert in een villa in het Zoute, en ziet tot zijn afgrijzen hoe het bestuur van Knokke-Heist vergunningen verleent die autoverkeer toelaten op een voetpad waar de laatste eeuw nooit een wagen reed. De plaats van het 'delict' is de Prins Karellaan, waar rijke Belgen ooit de eerste cottages bouwden. Dus kruipt de man, notaris en expert in bouwrecht, in zijn pen en schrijft een uitgebreide nota ter ondersteuning van zijn klacht wegens bouwovertreding bij het parket van Brugge.
...

A ntwerpenaar Jan Boeykens re sideert in een villa in het Zoute, en ziet tot zijn afgrijzen hoe het bestuur van Knokke-Heist vergunningen verleent die autoverkeer toelaten op een voetpad waar de laatste eeuw nooit een wagen reed. De plaats van het 'delict' is de Prins Karellaan, waar rijke Belgen ooit de eerste cottages bouwden. Dus kruipt de man, notaris en expert in bouwrecht, in zijn pen en schrijft een uitgebreide nota ter ondersteuning van zijn klacht wegens bouwovertreding bij het parket van Brugge. "Er wordt al langer beweerd dat de stedenbouwkundige vergunningen in Knokke-Heist "à la tête du client" worden afgeleverd," staat er. "Thans blijkt dat het gemeentebestuur zelfs bereid is daarvoor misdrijven te plegen."De notaris heeft een lijvig dossier, waaruit moet blijken hoe de gemeente meermaals inbreuken toeliet. Bovendien heeft de gemachtigde ambtenaar, R.B., onlangs enkele weken aangehouden in een omkoopaffaire, geen enkele wederrechtelijke vergunning geschorst. Dus vraagt de notaris zich af: "Zou het toch waar zijn dat de gemachtigde ambtenaar door de gemeentelijke administratie ruimtelijke ordening geregeld in slaap wordt gewiegd met lange diners in de dure Brugse restaurants? Of zou hij zelf mee in het bad zitten?"Het Brugse parket heeft niet veel meer nodig. Het eerder opgestarte onderzoek naar de West-Vlaamse corruptie, op basis van de informatie van de klokkenluidende ambtenaren, komt in een stroomversnelling. Met de klacht van de notaris heeft de onderzoeksrechter een machtig wapen in handen, al was het maar omdat hij verplicht is een klacht met burgerlijke partijstelling te behandelen. Onderzoekers vermoeden op basis van enkele anonieme klachten al langer onrechtmatigheden in Knokke en zien de kans schoon om aan te tonen dat in België niemand onaantastbaar is. Ook niet in het Zoute. Dus pakt het parket gemeentesecretaris Marc Verhaeghe en de Compagnietopman Georges Jacobs op, waarna er de voorbije dagen een vloedgolf van infomatie van Knokke naar het Brugse gerecht stroomde. Vandaag houdt de notaris, die op goede voet stond met beiden, bij hoog en bij laag vol dat hij alleen een bouwovertreding aanklaagde en geen corruptiezaak op gang heeft willen brengen. Maar het is te laat om de gerechtelijke molen te stoppen. "Ik heb geen spijt dat ik de klacht neerlegde," meldt hij. "Het was het enige wat ik juridisch kon doen. Dit is zuiver zakelijk. Ik ben ook niet alleen. Er zijn meerdere klachten met hetzelfde voorwerp. Mij als de aanzetter van alles afschilderen, is niet correct." De notaris verwijst naar een andere klacht, die elementen zou bevatten die "alleen kunnen komen uit de onmiddellijke omgeving van de heer Jacobs". De houding van Jan Boeykens ten aanzien van de Knokse vastgoedperikelen is wat dubbelzinning. Het inmiddels ter ziele gegane blad Mao Magazine bestempelde hem ooit als "een belangrijke sponsor en sterkhouder van de VLD in Antwerpen met wie de VLD-voorzitter ( nvdr - toen Karel De Gucht) geregeld op reis gaat naar exotische oorden als de Malediven". Trends vernam dat de notaris het dossier Finisterrae, dat de Compagnie Het Zoute miljoenen oplevert, klaarmaakte voor het kabinet van minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen (VLD). Aan de bouw van Finisterrae ging een jarenlange juridische strijd vooraf, onder meer over het nabijgelegen zwembad, dat een krot was geworden, en de bijna legendarische Zwinbosjes. De notaris gaat niet in op concrete vragen hierover. Promotor Finis Terrae NV kocht de gronden van de Compagnie en is (net als Van Mechelen) gevestigd in Kapellen. Het werd in 2004 opgericht ten kantore Jan Boeykens. NV Aline, de managementvennootschap van de Kapelse aannemer Jozef Van Wellen, is de grootste aandeelhouder (41 %). Een andere oprichter van Finis Terrae is European Property Development Group Belgium, die op zijn beurt European Asset Manegement NV als gedelegeerd bestuurder heeft. Die laatste is ook bestuurder bij Finis Terrae en heeft zijn zetel heeft op de Bredabaan 44, Brasschaat. Op dit adres in de Residentie Eikendael (architect: Bart Chielens, momenteel de architect van de Compagnie in Hardelot) huizen ook Georges Jacobs en zijn beheersvennootschap Belimco. European Asset Management heeft weliswaar een andere brievenbus dan Belimco, maar een vriendelijke buurman laat weten dat dit "louter een postadres" is, "geen echte bewoner". "De rol van de notaris van de Compagnie is mij een compleet raadsel," aldus een vriend van Léopold Lippens. "Wat bezielt hem de familie Lippens aan te vallen?"Philippe Muylle over de verhouding met notaris Boeykens: "Ik ken hem amper. De promotor Finis Terrae schoof deze notaris naar voor. We hebben er meer dan één." Een bron binnen de Compagnie: "Jacobs, niet Muylle, legde de contacten met Boeykens."Met andere woorden: wat er ook misliep, de Compagnie heeft er niets mee te maken.