"Ik kom uit een rood nest," zegt Alain Clauwaert (50), die vorige week tot voorzitter werd verkozen van de Algemene Centrale, de machtigste centrale van het ABVV. "Mijn grootvader was visser en medeoprichter van de Belgische Werkliedenpartij ( nvdr - de verre voorloper van de SP.A), afdeling Oostende. Mijn vader was delegee bij Ebes, inmiddels Electrabel. Hij heeft me de syndicale begrippen en houding bijgebracht."
...

"Ik kom uit een rood nest," zegt Alain Clauwaert (50), die vorige week tot voorzitter werd verkozen van de Algemene Centrale, de machtigste centrale van het ABVV. "Mijn grootvader was visser en medeoprichter van de Belgische Werkliedenpartij ( nvdr - de verre voorloper van de SP.A), afdeling Oostende. Mijn vader was delegee bij Ebes, inmiddels Electrabel. Hij heeft me de syndicale begrippen en houding bijgebracht." Het is dan ook niet verwonderlijk dat Clauwaert ging studeren aan de Stedelijke Sociale School van Gent om sociaal assistent te worden. Zijn eindverhandeling had als onderwerp: 'vakbond en socialisme'. Clauwaert was aanvankelijk actief in de socialistische beweging. Van 1972 tot 1982 zetelde hij in het bureau van de Jongsocialisten, samen met onder meer Frank Beke, Norbert De Batselier en later ook Frank Vandenbroucke. Clauwaert heeft dus zijn politieke connecties. Hij was ook redacteur bij Links, het blad van Marcel Deneckere, die een linkse tendens in de socialistische partij wou ontwikkelen. Clauwaert is nog steeds actief in de ruimere socialistische beweging. Hij zetelt in de mutualiteit Bond Moyson Oost-Vlaanderen, bij het Kunstencentrum Vooruit, de sociale huisvestingsmaatschappij De Goede Werkmanswoning, de departementsraad van de Hogeschool Gent en het directiecomité van verzekeringsmaatschappij P&V. Via een stage tijdens zijn studies belandde Clauwaert bij de nationale vormingsdienst van de CMB, de ABVV-metaalcentrale. Hij deed er ook zijn twintig maanden als gewetensbezwaarde en werd er daarna aangeworven. In 1982 werd Alain Clauwaert secretaris van de Algemene Centrale (AC) in Gent. Vier jaar later was hij gewestelijk secretaris van de AC Gent-Dendermonde. Chemie, petroleum en schoonmaak waren de sectoren die hij volgde. In die periode was hij ook vanaf 1991 voorzitter van ABVV Gent, later omgevormd tot ABVV Scheldeland. In 2000 verhuisde Clauwaert naar het federale niveau en werd algemeen secretaris van de AC. Hij kreeg er de bouwsector onder zijn hoede. Clauwaert was aangetrokken met het vooruitzicht om in 2004 voorzitter te worden. Die carrièreplanning werd dus niet verstoord. En het betekent een hele verandering in de machtigste centrale van het ABVV. Want in tegenstelling tot zijn voorganger is Clauwaert geen grijze muis. Hij heeft al beloofd de centrale te hervormen. "Hij is een intelligente man, heeft een goede dossierkennis en gaf me de indruk zijn troepen goed te beheersen," zegt Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van Unizo, die Clauwaert kent vanuit de bouwwereld. "Hij verdedigde de bereikte akkoorden. De vakbond blijft wel in een traditioneel keurslijf, maar hij is bereid te praten op basis van een andere visie. Maar ik voelde dat hij niet ver kon gaan. Ik hoop dat dit in de toekomst anders wordt." Alain Clauwaert is ook een harde werker. Om tien voor zes 's morgens trekt hij thuis in Gent de deur toe en zit voor zeven uur al aan zijn bureau in centrum Brussel. Voor zeven uur 's avonds is hij er niet weg. Voeg daar dan nog twee à drie avondvergaderingen aan toe, en minstens één weekendbijeenkomst. In zijn agenda staat echter een achttal data aangekruist, waarop je beter geen vergadering met hem belegt: de bijeenkomsten van de wijncursus die hij volgt. "Dat doe ik al zeven jaar," zegt hij. "Ik kook ook graag voor vrienden. De vakantie gaat steeds naar Zuid-Frankrijk, het land van de wijn."Voor veel méér is er geen tijd. "Ik heb vroeger nog basketbal gespeeld, maar nu probeer ik zoveel mogelijk de wedstrijden te volgen die mijn zoon bij de juniores en de eerste ploeg van Gentson speelt." Clauwaert heeft een ambitieus programma voor zich. "In de eerste plaats de verdere ontwikkeling van de debatcultuur in de Algemene Centrale en in het ABVV," zegt hij. "Zodat we met duidelijke standpunten naar buiten kunnen komen. Het is belangrijk dat we een goede communicatiestrategie uitwerken. Want het ABVV doet wel veel, maar communiceert dat niet altijd even goed. Ten tweede gaan we veel belang hechten aan de uitbouw van de Europese en internationale vakbond. We hebben ook statutair een aantal wijzigingen doorgevoerd waardoor we nu een volledig sluitend juridisch systeem hebben. Als er financiële malversaties optreden, kunnen we iedereen - van voorzitter tot gewestelijk secretaris - ter verantwoording roepen. Ook wordt de auditdienst, die al tien jaar de afdelingen controleert, versterkt zodat die nog efficiënter kan werken."Clauwaert wil ook werk maken van het sectorsyndicalisme. "Dat betekent dat wie in een sector werkt - ongeacht of hij bediende, arbeider of ambtenaar is - door één centrale wordt vertegenwoordigd," verklaart hij. De uitvoering van dat principe vergt heel veel discussies met de andere centrales. Met de voeding werd er voor de zomer een protocol gesloten, waarbij de AC alleen nog voor de socio-profit verantwoordelijk is en de voeding enkel voor de land- en tuinbouw. "We starten nu ook besprekingen met de bediendecentrale BBTK. Op termijn betekent dit ook dat we de bevoegdheden van de paritaire comités moeten aanpassen." Clauwaert wordt genoemd als de grote kandidaat om in 2006 de nieuwe ABVV-voorzitter te worden, in opvolging van de tussenpaus André Mordant. "Ik lees in de pers dat ik de grote kandidaat ben," zegt Clauwaert. "Ik ben echter iemand die met projecten werkt en ik verlaat nooit een project als het niet afgewerkt is. En voor ons programma is minimaal vier jaar nodig." Clauwaert zegt als voorzitter van de Algemene Centrale circa 2700 euro te verdienen. Hij heeft er een bedrijfswagen bovenop, maar geen chauffeur. Als ABVV-voorzitter misschien wel? "Ik heb geen behoefte aan een chauffeur," lacht Clauwaert. En bovendien is een voorzitter van de Algemene Centrale machtiger dan de federale ABVV-voorzitter. ALAIN CLAUWAERT Werd vorige week tot voorzitter verkozen van de Algemene Centrale, de machtigste centrale van het ABVV. Guido Muelenaer"Ik heb geen enkele ambitie om kandidaat-voorzitter van het ABVV te zijn in 2006."