De Advertisers' Communications Executives (ACE) heeft een nieuwe voorzitter: Antonine Seynaeve (43). De marketingverantwoordelijke bij Deutsche Bank heeft de voorzittershamer overgenomen van Sophie Van Bouwel (Fortis). In haar eerste jaar kan ze al meteen de vijftigste verjaardag vieren van de vereniging die tot 1995 door het leven ging als VPCA, de vereniging van publiciteitschefs en adverteerders.
...

De Advertisers' Communications Executives (ACE) heeft een nieuwe voorzitter: Antonine Seynaeve (43). De marketingverantwoordelijke bij Deutsche Bank heeft de voorzittershamer overgenomen van Sophie Van Bouwel (Fortis). In haar eerste jaar kan ze al meteen de vijftigste verjaardag vieren van de vereniging die tot 1995 door het leven ging als VPCA, de vereniging van publiciteitschefs en adverteerders. De verjaardag, die gepast gevierd zal worden met een gala, mag voor Seynaeve niet alleen een terugblik worden. Het komt er immers op aan om ACE ook bij de nieuwe generatie communicatieverantwoordelijken aantrekkelijk te maken. ACE organiseert al sinds jaar en dag lunchcauserieën rond een actueel onderwerp in de commerciële communicatie. "We zijn nu ook gestart met ontbijtdebatten. De prijs ervan is toegankelijker. En daar brengen we ook onderwerpen over het internet en de nieuwe technologieën. Daarmee kunnen we zeker ook jongeren aantrekken."Waar staat ACE voor? "De rol van ACE is de professionele kennis van de leden te ontwikkelen. Dat doen we via die lunchdebatten, waar meestal zo'n 80 tot 100 mensen aanwezig zijn. We willen onze leden informeren over de ontwikkelingen in de communicatiewereld in de brede zin. Verder willen we de principes van eerlijke praktijken in de reclame nastreven. Een andere doelstelling is netwerken," zegt Seynaeve. ACE mag dan wel een van de oudste verenigingen in reclame en marketing zijn, ze is niet de bekendste. Dat heeft volgens Seynaeve met de structuur te maken. "Bij ons gebeurt alles op vrijwillige basis. We worden er niet voor betaald, we hebben geen secretariaat, geen infrastructuur. De Unie van Belgische Adverteerders heeft betaald personeel en kan aan lobbying doen. Maar het is dan ook veel duurder om lid te zijn van de UBA (een percentage van de mediabesteding) dan van ACE (100 euro per jaar)."Seynaeve ziet de andere marketing- en adverteerdersverenigingen (naast de UBA bijvoorbeeld ook de Stichting Marketing) niet als concurrenten. "Iedereen heeft zijn objectieven. Als we elkaar als concurrenten zien, zijn we verkeerd bezig. We doen allemaal iets voor ons vak. Hoe meer we kunnen doen, hoe beter."IS: voorzitter van Advertisers' Communications Executives en marketingverantwoordelijke bij Deutsche Bank. VRIJE TIJD: sport (spinning, lopen), lezen en 'mensen'. AvP