Een half miljard frank voor vier kilometer. Dat is de prijs voor de omvorming van het laatste deel van de A12 in Vlaams-Brabant tot een autosnelweg. Van Laken tot in Meise-Wolvertem werd de klus al geklaard. Maar het resterende deel, dat zich uitstrekt tot de provinciegrens met Antwerpen, blijft een gewone weg. En gewestelijk verkeersminister Eddy Baldewijns ( SP) schuift de omvorming opnieuw op de lange baan: het ...

Een half miljard frank voor vier kilometer. Dat is de prijs voor de omvorming van het laatste deel van de A12 in Vlaams-Brabant tot een autosnelweg. Van Laken tot in Meise-Wolvertem werd de klus al geklaard. Maar het resterende deel, dat zich uitstrekt tot de provinciegrens met Antwerpen, blijft een gewone weg. En gewestelijk verkeersminister Eddy Baldewijns ( SP) schuift de omvorming opnieuw op de lange baan: het indicatief meerjarenprogramma boekt de som van een half miljard frank voor "na 2000". Na de volgende verkiezingen dus, wanneer de taak eventueel aan een andere minister is overgedragen. "De minister wacht af," klinkt Chris Caestecker, afdelingshoofd van de administratie wegen en verkeer van Vlaams-Brabant, verwijtend. "Maar wij hebben structurele problemen met de verkeersveiligheid. Er vallen doden. In Meise zijn er twee heel zwarte kruispunten. Er komt weliswaar een onbemande camera, maar dat is de oplossing niet." De twee zwarte punten zijn de kruispunten van de A12 met de Patatten- en de Kerkhofstraat. Alleen bij die laatste staan er verkeerslichten en wordt een onbemande camera geïnstalleerd. En om de kruispunten te vermijden, zijn bij de omvorming tot autosnelweg bruggen met op- en afritten voorzien. "Het bedrijf Sarens, dat het kruispunt aan de Patattenstraat gebruikt, is vragende partij en wil de meerkost mee helpen betalen," meldt Chris Caestecker. "Er is ons ooit gevraagd of we de werken mee wilden betalen. We hebben daar niet echt op geantwoord," houdt Ludo Sarens, gedelegeerd bestuurder van het bedrijf de boot af. "We zijn vragende partij voor een verhoging van de veiligheid. Maar voor ons hoeft een overbrugging met op- en afritten niet. Lichten volstaan." Het bedrijf, gespecialiseerd in verhuur en transport van zware kranen tot 100 ton, maakt regelmatig hachelijke situaties mee aan de Patattenstraat. "Ons personeel zelf heeft nog geen ongelukken gehad, wel twintig van onze klanten." In Vlaams-Brabant belooft minister Baldewijns "na 2000" een half miljard frank voor de A12. Maar in de provincie Antwerpen is daarvoor geen enkele som begroot. Volgens Patrick Debaere, afdelingshoofd van de administratie wegen en verkeer van Antwerpen, zijn er belangrijker prioriteiten. Het masterplan van de administratie voorziet een bedrag van 30 miljard frank voor de dringende verbetering van de wegeninfrastructuur in het Antwerpse. De ombouw tot autosnelweg van de A12 steekt niet in dat pakket.