En de vrijemarkt-kleptocratie.
...

En de vrijemarkt-kleptocratie.Wie in Rusland zakendoet, moet beseffen dat hij optrekt met Kameraad Murphy, want wat kàn mislopen, zal vaak mislopen. Time is money? Niet in Rusland, waar veel draait om geld, behalve tijd. "De politieke instabiliteit ondermijnt de economische heropleving. In die mate dat het broze economische herstel dreigt weg te ebben, omdat de machthebbers het (tijdelijke) voordeel van de devaluatie niet met beleidsmaatregelen onderbouwden", zegt Filip Vermeersch van BBL in Moskou. De stoelendans van eerste ministers vertraagt het vertalen van hervormingen in wetten, teksten waarvan de interpretatie bovendien ingekleurd wordt door de willekeur van politieke sleutelfiguren: crony- of clankapitalisme is even springlevend als vóór de crisis. Leden van de nomenclatura verscheuren elkaar: in Sint-Petersburg worden om de haverklap toppolitici neergeknald; in Moskou grijpen tenoren van de vrijemarkt-kleptocratie elkaar naar de keel. Arbeiders van de Vyborg Papierfabriek bij Sint-Petersburg zetten hun Britse overnemers op straat en riepen zichzelf uit tot eigenaars; de geprivatiseerde Lomomonosov-porseleinfabriek bij Moskou ondergaat een hernationalisatie, terwijl de westerse eigenaars machteloos zijn: twee voorbeelden, maar geen uitzonderingen. Daarom adviseert Wouter Vandeberg (PricewaterhouseCoopers) investeerders liefst met een eigen grassroot operation te starten. Niet alleen buitenlanders voelen zich belazerd, heel het Russische volk. Apathie alom: het land is moe. Hogere principes zijn schaars. Door de hoofdstad scheren meer zwarte limousines met blauw zwaailicht dan in de sovjettijd, nu Mercedessen van businesslui. IMF en Wereldbank zijn onthutst over "omleiding" van fondsen. Ook dàt is Rusland vandaag. Hoe lang duurt het tot een verantwoordelijke politieke elite aantreedt? Op die vraag antwoordt Robert Hormats van Goldman Sachs: "Het is wachten op de millenniumgeneratie. De geboorte van een rechtsstaat in emerging markets is een proces dat negen maanden en tweeëntwintig jaar duurt. Rusland bevindt zich ergens halverwege." Charles Adriaenssens (CAP-Group) en Alexander Yanchevsky (Leti-Lovanium International School of Management) zien de eerste lichting van de millenniumgeneratie in de zakenwereld aan het werk. Ook Wouter Vandeberg ontmoet dynamische jongeren in bedrijven. In de politieke arena worden jonge Turken nog besmet door oude dinosaurussen. "De nieuwe generatie politici en hervormers zal de straat op moeten om de kloof met de burger te dichten. In plaats van in Versace-pakjes met nooit ingeloste beloftes op het televisiescherm de huiskamer te bezoedelen", aldus Ajay Goyal van The Russia Journal. Yanchevsky merkt nog fijntjes op: "Elke Rus wist dat internationale financieringen verdwijnen. Maar de Caymaneilanden, noch de Bank of New York zijn Russische uitvindingen." Erik Bruyland