Reorganiseren was de belangrijkste opdracht voor Patrick Tillieux toen hij een jaar geleden de leiding kreeg over VT4. Op dat moment was dat nog Vlaanderens blootste televisiekanaal. De omroep had te kampen met teruglopende reclame-inkomsten en dalende kijkcijfers. Het karwei werd nog moeilijker na de aanslagen van 11 september. "Maar we moesten hier sowieso reorganiseren om te overleven."
...

Reorganiseren was de belangrijkste opdracht voor Patrick Tillieux toen hij een jaar geleden de leiding kreeg over VT4. Op dat moment was dat nog Vlaanderens blootste televisiekanaal. De omroep had te kampen met teruglopende reclame-inkomsten en dalende kijkcijfers. Het karwei werd nog moeilijker na de aanslagen van 11 september. "Maar we moesten hier sowieso reorganiseren om te overleven." PATRICK TILLIEUX (VT4). "Als er niet dringend iets gebeurde, konden we de deur dichttrekken. In de eerste maanden hebben we vooral de interne keuken geordend. Dat is geen prettige oefening. Ik ben niet zachtaardig geweest. Vanaf mijn eerste dag heb ik duidelijk de boodschap gebracht dat er maatregelen moesten worden genomen. We moesten VT4 terugbrengen naar de dimensie die het moet hebben in de markt. Dat is niet de grootte van VTM of VRT. Wij zijn een klein mediabedrijf, met een organisatie die op die leest is geschoeid. Vandaag zijn we opnieuw slagvaardig." TILLIEUX. "Tegen eind 2003 willen we break-even draaien. We wilden die sprong niet overhaasten, omdat we een duurzame winst beogen. Er was meer nodig dan een quick fix." TILLIEUX. "Erotiek zorgde aanvankelijk voor redelijke kijkcijfers, maar haalde op langere termijn het imago naar beneden. Dat had zijn weerslag op de reclamemarkt. De upgrading van ons imago was noodzakelijk. Bovendien wilden we VT4 verankeren in Vlaanderen. Dat is ook nodig om erbij te horen. We worden nu makkelijker geaccepteerd door gemeenschap en politiek." TILLIEUX. "Ik heb nog geen contact gehad met Tony Mary. De beheersovereenkomst is in beton gegoten. Ik kan alleen maar beklemtonen dat het ook belangrijk is dat ze stipt nageleefd wordt. Dat is de boodschap die VTM en VT4 wilden brengen enkele maanden geleden. We stelden vast dat er een paar uitschuivers waren in sponsoring en productplacement. Dat was niet bedoeld als oorlogsverklaring. Waar we kunnen samenwerken met de openbare omroep, doen we dat ook. Zo kopen we samen filmrechten aan. VT4 had de naam snel naar de rechter te stappen en snel te roepen dat er iets fout liep. Dat is voorbij." TILLIEUX. "Dat is geen must op korte of middellange termijn, wel op lange termijn. VT4 en ook de Vlaamse Uitgeversmaatschappij ( VUM) zijn single media, die zullen het op termijn moeilijk hebben. Het zou dus mooi zijn dat er een samenwerkingsvorm wordt gevonden. Daar zijn echter geen concrete plannen voor." R.B. [{ssquf}]