Ongetwijfeld herinnert u zich nog de beelden van de tumultueuze aandeelhoudersvergaderingen van Fortis in 2009. Bestuurders en directieleden werden uitgescholden door boze aandeelhouders, er werd zelfs met schoenen gegooid. De crash van de ambitieuze financiële groep sloeg diepe wonden. Nederland palmde de Nederlandse activiteiten in, de Belgische bank ging naar de Fransen van BNP Paribas. Het enige wat restte waren de verzekeringsactiviteiten met als kern het Belgische AG Insurance.
...

Ongetwijfeld herinnert u zich nog de beelden van de tumultueuze aandeelhoudersvergaderingen van Fortis in 2009. Bestuurders en directieleden werden uitgescholden door boze aandeelhouders, er werd zelfs met schoenen gegooid. De crash van de ambitieuze financiële groep sloeg diepe wonden. Nederland palmde de Nederlandse activiteiten in, de Belgische bank ging naar de Fransen van BNP Paribas. Het enige wat restte waren de verzekeringsactiviteiten met als kern het Belgische AG Insurance. Bart De Smet, op dat moment de topman van de Belgische verzekeringstak van Fortis, werd gevraagd te redden wat er te redden viel en een doorstart te organiseren. De Smet was niet besmet door het verleden. Als verzekeraar had hij zich afzijdig gehouden van de strategie van het toenmalige Fortis-topmanagement. "Zij lieten mij werken, en ik hield me niet bezig met hun expansie van de bank", vertelt hij. Sinds De Smet in juni 2009 het roer van Fortis Holding overnam, is er een hele weg afgelegd. Cruciaal waren de naamsverandering in Ageas, en de interne herschikkingen waardoor mensen weer gemotiveerd aan de slag gingen. Maar er was ook een ambitieus businessplan. Dankzij interne groei en selectieve overnames groeide Ageas de voorbije jaren uit tot een solide, internationale verzekeringsgroep. Vooral Azië ontpopte zich tot een nieuwe groeimotor. De enige smet op het blazoen van De Smet waren de juridische procedures aangespannen door de aandeelhouders van het voormalige Fortis. Daar werd vorig jaar een mouw aan gepast. In maart 2016 kondigde Ageas een schikking voor alle burgerlijke claims aan. Zo wil de groep een streep onder het verleden trekken. De Smet schat dat 90 tot 95 procent van de partijen die een burgerlijke rechtszaak startten, zich in de schikking kan vinden. BART DE SMET. "Het was een zeer complex dossier, met veel partijen en diverse belangen. We hebben jaren gepraat met de tegenpartijen. Naarmate de tijd vorderde, nam hun frustratie en woede af en groeide de bereidheid om een regeling te aanvaarden. Veel Fortis-aandeelhouders waren ook Ageas-aandeelhouders gebleven, en zagen de positieve kant van ons verhaal. "Bovendien bleek uit de gerechtelijke uitspraken dat niet altijd dezelfde partij aan het langste eind trok. Ageas werd geconfronteerd met een negatieve uitspraak in Nederland, maar in België wonnen wij een zaak over de hele lijn. Er was geen enkele zekerheid, voor ons noch voor de tegenpartijen. Dat heeft aan beide kanten bijgedragen tot de wil om die zwarte pagina om te slaan." DE SMET. "Op geen enkel moment hebben wij de champagne ontkurkt. Wij zijn tevreden met de schikking omdat we een periode kunnen afsluiten. Maar uiteindelijk kost de zaak ons 1,2 miljard euro en dat is niet min. De reactie op de financiële markten was lauw, wat aantoont dat we zeker niet minder geld op tafel leggen dan de markten hadden verwacht. Het bedrag komt ook niet uit de lucht vallen. In vergelijkbare dossiers kom je uit op een schadevergoeding van 5 tot 10 procent van de initieel geclaimde bedragen. "Er waren weinig negatieve reacties, wat erop wijst dat het voor de meeste partijen een aanvaardbare oplossing is. We krijgen daarover een precies beeld in de tweede helft van 2017, nadat de Nederlandse rechter de schikking bindend heeft verklaard en individuele aandeelhouders hun dossier indienen. Als alles volgens schema verloopt, doen we in 2018 de eerste betalingen." DE SMET. "De verzekeringssector was tot hiertoe gespaard gebleven van zware herstructureringen. Maar de introductie van de nieuwe solvabiliteitsregels Solvency II heeft de afbouw van de werkgelegenheid in een stroomversnelling gebracht. Een aantal verzekeraars heeft wellicht de consequenties daarvan onderschat en te laat maatregelen genomen. Sommigen hebben ook hun kosten onvoldoende afgebouwd de voorbije jaren, en moeten nu drastisch ingrijpen." DE SMET. "AG heeft al heel lang aandacht voor de aanhoudende rentedaling. Eind jaren negentig al heeft de maatschappij voor 750 miljoen euro aan gerealiseerde meerwaarden opzijgezet om de hoge gegarandeerde rentes in een omgeving van dalende rente af te dekken. Daarnaast hebben we tijdens de eurocrisis de looptijd van onze beleggingen volledig afgestemd op de verplichtingen, waardoor we nu geen portefeuilles uit het verleden moeten herbeleggen tegen lagere voorwaarden. Dat heeft niet elke maatschappij gedaan. Levensverzekeraars die op korte looptijd belegden en nog met verplichtingen van 3 tot 4,75 procent gegarandeerd rendement zitten, hebben vandaag een probleem." DE SMET. "Ik ben minder geneigd in dergelijke extremen te denken. In het Verenigd Koninkrijk is de consument heel snel overgeschakeld op directe verzekeraars, maar toch hebben ze er nog altijd niet meer dan 30 procent marktaandeel. In België is het aandeel van de makelaars in schadeverzekeringen de voorbije tien jaar gedaald, maar het bedraagt toch nog 62 procent. Ik denk dat er altijd een cliënteel zal bestaan dat kiest voor een fysiek aanspreekpunt en de tussenkomst van een meer neutrale figuur in de relatie met de verzekeringsmaatschappij. Ik zou de makelaars niet afschrijven. Maar ze moeten natuurlijk wel mee evolueren. Makelaars kunnen meer toegevoegde waarde leveren door hun klantenportefeuille dynamisch te beheren, en dat is vandaag een pijnpunt. Er zijn er die achter hun bureau blijven zitten en te weinig hun klanten proactief adviseren." DE SMET. "Vooral om onze verzekeringsactiviteiten uit te breiden via acquisities. In België willen we een actieve rol spelen in een eventuele consolidatie van de sector. Zeker in schadeverzekeringen willen we nog groeien. In de huidige context kom je dan uit op een dossier als de mogelijke verkoop van Ethias." DE SMET. "Onze analyse is dat, vermits er overheidsgeld mee gemoeid is, een verkoop van Ethias in een open proces moet gebeuren. Met als belangrijkste criterium: de prijs die betaald wordt. Zo schrijven de Europese concurrentieregels het voor. Een fusie van Ethias en Belfius zou dan enkel kunnen als het bod van Belfius hoger is dan dat van concurrenten. Er zijn nog tal van scenario's mogelijk. Maar als er een dossier-Ethias komt, zullen we het bekijken." DE SMET. "Die beslissing ligt volledig bij BNP Paribas. Zij moeten in de eerste zes maanden van 2018 duidelijkheid brengen. Daarnaast is er een exclusief distributieakkoord tussen AG Insurance en BNP Paribas Fortis dat eind 2020 afloopt. Alle mogelijkheden liggen open: verder exclusief samenwerken én aandeelhouder blijven of niet, of niet langer samenwerken. "De samenwerking tussen de bank en AG is heel goed, de commerciële resultaten zijn voor beide partijen volledig in lijn met de verwachtingen. Voor Ageas is er weinig reden om de alliantie in twijfel te trekken. Eigenlijk is de samenwerking beter dan toen de bedrijven samen in de Fortis-groep zaten. Maar dat betekent niet dat een kapitaaldeelname strikt noodzakelijk is. Ageas werkt met verschillende modellen. In sommige landen zit onze bancaire distributiepartner in het kapitaal, in andere niet." DE SMET. "In het Verenigd Koninkrijk moet de integratie van alles wat we gekocht hebben tegen eind 2017 afgerond zijn. Daar hebben we op dit ogenblik geen appetijt om nieuwe acquisities te doen. Onze derde basismarkt in Europa is Portugal, waar we onze partner in schadeverzekeringen uitgekocht en AXA Portugal overgenomen hebben. In Portugal werken we vooral aan de verbetering van de rendabiliteit, de vereenvoudiging van de structuren, en de verhoging van de commerciële slagkracht. Maar ik sluit niet uit dat we daar nog overnames doen. "In Azië concentreren we ons op markten met een grote bevolking, economische groei en een lage penetratie van verzekeringsproducten: China, Thailand, Maleisië, de Filipijnen, Viëtnam, India. In de meeste van die landen werken we in een joint venture met een lokale distributiepartner en willen we groeien. Het enige land op ons verlanglijstje dat nog ontbreekt, is Indonesië." DE SMET. "Er is veel corruptie in het land, waardoor je heel goed moet uitkijken met wie je in zee gaat. Veel banken hebben er al een verzekeringspartner. En overnames zijn er uitzonderlijk duur. Vooral omdat de Japanse verzekeraars er in het verleden hoge prijzen betaald hebben. Daardoor is het voor ons een beetje als zoeken naar een schaap met vijf poten: een partij met een degelijke distributie en klantenbasis, die nog geen succesvolle verzekeringsactiviteit heeft uitgebouwd en een goede reputatie bezit." DE SMET. "Onze Aziatische poot biedt de komende jaren nog voldoende potentieel voor organische groei. Dat moet zich voor de aandeelhouders vertalen in een stabiele winstgroei en dividenduitkering. We denken ook dat de financiële markten onze Aziatische activiteiten niet volledig naar waarde schatten, en we beseffen dat we hen meer uitleg moeten geven. "Het aandeel Ageas noteert met een forse korting op de boekhoudkundige waarde van het eigen vermogen. Na Prudential en AIA zijn we nochtans een van de grootste buitenlandse verzekeraars in Azië. Maar in tegenstelling tot onze concurrenten werken wij met joint ventures en zijn we dus geen volle eigenaar. Blijkbaar slagen we er onvoldoende in de markten te overtuigen dat wij operationeel in de driver's seat zitten, dat de joint ventures meer zijn dan een financiële operatie. Daar doen we iets aan door beter en gedetailleerder te communiceren over onze Aziatische activiteiten." PATRICK CLAERHOUT"Ik zou de makelaars niet afschrijven. Maar ze moeten natuurlijk wel mee-evolueren" "Op geen enkel moment hebben wij de champagne ontkurkt om de Fortis-schikking te vieren"