A certa is in niets meer te vergelijken met het beeld dat het gros van de bevolking van een sociaal secretariaat heeft. Net als de meeste andere spelers (zoals SD Worx en Partena), is het bedrijf actief op een zeer breed domein van HR-diensten. Acerta is ondernemingsloket, sociaal verzekeringsfonds, sociaal secretariaat, kinderbijslagfonds en doet via Acerta Consult ook aan dienstverlening.
...

A certa is in niets meer te vergelijken met het beeld dat het gros van de bevolking van een sociaal secretariaat heeft. Net als de meeste andere spelers (zoals SD Worx en Partena), is het bedrijf actief op een zeer breed domein van HR-diensten. Acerta is ondernemingsloket, sociaal verzekeringsfonds, sociaal secretariaat, kinderbijslagfonds en doet via Acerta Consult ook aan dienstverlening. "Toch is het niet de bedoeling om telkens nieuwe HR-diensten aan te bieden wanneer we merken dat onze concurrenten dat doen. We willen steeds eerst en vooral de professionaliteit verbeteren. De kritische massa van bestaande klanten wordt nog altijd als primordiaal beschouwd."Koen Knaepen heeft als algemeen directeur van het sociaal secretariaat Acerta een duidelijke strategie: het heeft een klantenbestand van ongeveer 37.000 werkgevers en wil die te vriend houden. Die werkgevers zorgen voor een massa opdrachten. Maandelijks berekent het sociaal secretariaat de lonen, sociale en patronale bijdragen van 390.000 werknemers. Acerta maakt in zijn strategie voortaan een duidelijk onderscheid tussen twee kernactiviteiten: de administratieve taken en het adviserende werk. Loonadministratie en de werking als sociaal verzekeringsfonds vindt plaats op een verzadigde markt. Zo'n markt vraagt grote werkvolumes en goede informatiesystemen om rendabel te zijn, want de marges zijn klein. Adviseren levert beduidend meer toegevoegde waarde en hogere marges op. Acerta Consult, de afdeling personeelsadvies, is in het eerste halfjaar 30 % gegroeid. Over heel 2003 was er een groei van 17 %. Acerta Consult levert advies in salaris- en beloningsbeleid, outplacement, werving en selectie, uitbesteding, training, opleidingen en juridische zaken. "Je mag niet vergeten dat de positionering van Acerta op de markt van de HR-dienstverlening niet eenvoudig verliep," stipt Knaepen aan. "Acerta is niet zo oud. Het ontstond in 2000, toen het VKW en de Boerenbond hun sociale dienstenorganisaties samenbrachten. Het ging om onder andere SBB en het ASKZ. Zo'n fusie is het gevolg van de nood aan schaalvoordelen. Dergelijke organisaties investeren in nieuwe informatica en als je dat op een interessante manier wil afschrijven, is het best dat je over een zo groot mogelijk aantal klanten beschikt." De fusie is al een tijdje achter de rug, maar de taak van Knaepen bestond er het voorbije jaar vooral in om het bedrijf opnieuw in de markt te plaatsen, nadat de fusie intern was verwerkt. Knaepen: "Intern moesten de neuzen eerst allemaal in dezelfde richting. Ik heb ook enorm moeten communiceren over onze positie op de markt. Dat was niet altijd eenvoudig, omdat ik vroeger altijd bij kleinere bedrijven heb gewerkt. Toen kon ik bij wijze van spreken vanuit mijn bureau iets zeggen en iedereen had het gehoord."A.M.Maandelijks berekent het sociaal secretariaat de lonen, sociale en patronale bijdragen van 390.000 werknemers.