Van alle marktspelers op het gebied van uitzendarbeid mogen we T-groep wel een buitenbeentje noemen. Hoewel intussen een privaatrechtelijke NV, komt T-groep voort uit de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ( VDAB). De VDAB bracht zijn commerciële diensten in 2002 onder in een aparte tak, waardoor de T-groep via T-interim een...

Van alle marktspelers op het gebied van uitzendarbeid mogen we T-groep wel een buitenbeentje noemen. Hoewel intussen een privaatrechtelijke NV, komt T-groep voort uit de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding ( VDAB). De VDAB bracht zijn commerciële diensten in 2002 onder in een aparte tak, waardoor de T-groep via T-interim een volwaardige speler werd op de uitzendmarkt, naast andere privé-bedrijven. Die overgang liep niet van een leien dakje, want in de periode voor de commercialisering zorgde dat voor de nodige sociale onrust. "Het is nu onder meer mijn taak om het personeel verder te begeleiden en hen vertrouwd te maken met de nieuwe bedrijfscultuur," zegt Peter Hermans, de nieuwe HR-directeur van T-groep. "Ze moeten zich ervan bewust zijn dat T-groep een bedrijf in volle groei is, dat niet alleen rendabel wil zijn maar ook een maatschappelijke doelstelling nastreeft. Werkzoekenden integreren op de arbeidsmarkt brengt ons wel geld op, maar we vervullen daarmee ook een sociale functie. Met meer dan veertig kantoren en ruim twintig jaar ervaring behoort T-interim trouwens tot de grootste spelers in de uitzendsector." Hermans benadrukt dat T-groep veel meer doet dan uitzendkrachten plaatsen. Zo is het via dochter Ascento een volwaardige HR-dienstverlener. Ascento is zowel gespecialiseerd in werving en selectie als in loopbaanbegeleiding en outplacement. Hermans' job als HR-manager ligt in de lijn van zijn klassieke carrièreverloop. Hij ging na zijn opleiding tot licentiaat Arbeids- en Organisatiepsychologie ( KU Leuven) aan de slag als filiaalverantwoordelijke bij een sociaal bureau. Na enkele jaren ervaring als employee relations specialist bij Philips en personnel & office manager bij Oprotech was hij tien jaar actief als HR-directeur bij Innogenetics. Hij bouwde er het systeem van functiebeschrijvingen uit en implementeerde een volledig herwerkt prestatiemanagementsysteem en verloningsbeleid. Een opdracht die hij ook bij T-groep moet uitvoeren. A.M."We willen niet alleen rendabel zijn, maar ook een maatschappelijke doelstelling nastreven."