ROCH DOLIVEUX
...

ROCH DOLIVEUX Directeur-generaal van de afdeling Farmaceutica en ondervoorzitter van het directiecomité van UCB. Zijn belangrijkste opdracht is de versterking van de farmaceutische pool - door acquisities of door interne groei - om zo de positie van UCB in die sector te verstevigen."Het was zoiets als liefde op het eerste gezicht," zegt Georges Jacobs, de baas van UCB, die van meet af aan in de ban raakte van de persoonlijkheid van Roch Doliveux (46). De nieuwe directeur-generaal van de afdeling Farmaceutica van UCB is een Fransman, maar is volgens sommigen toch "best te pruimen". Hij kent de sector door en door omdat hij zijn sporen verdiend heeft bij grote wereldgroepen, waarbij hij in aanraking kwam met zowel de Angelsaksische, de Europese als de Japanse cultuur - overigens drie belangrijke markten voor de Belgische groep. Zijn managementstijl is direct en energiek, maar hij blijft tegelijk ook dicht bij zijn troepen. Dat stelde hem in staat om zich zonder al te veel problemen in de UCB-cultuur in te passen. Zijn benoeming verliep vlot, maar de aanloop ernaartoe duurde een behoorlijke tijd. Voor hij het aanbod van UCB aanvaardde, gaf Doliveux er de voorkeur aan om de leiding van de Franse groep Pierre Fabre Pharmaceuticals op te nemen. "Ik kwam uit grote ondernemingen en ik droomde ervan om een eigen bedrijf te kunnen leiden," legt hij uit. Hij voelde zich daar echter beklemd, zeker omdat hij voordien de activiteiten buiten de Verenigde Staten geleid had van de farmaceutische groep Schering-Plough (omzet 4 miljard dollar; 12.000 medewerkers). Hij zag zijn vergissing in en verliet de onderneming al na zes maanden om opnieuw te gaan aankloppen bij UCB, waar de selectieprocedure voor de functie van directeur intussen in de eindfase zat. "Als men zo eerlijk is om zijn vergissingen toe te geven, wordt men alleen maar een groter mens," vond Georges Jacobs, die opnieuw zijn kandidatuur steunde. Het klikt tussen beide mannen. Ze hebben een voorliefde voor de open ruimte en de natuur gemeen en zelfs op restaurant blijken ze dezelfde culinaire voorkeuren te hebben. Die goede samenwerking is geen geringe troef, want de benoeming van Doliveux, die ook vice-voorzitter van het directiecomité werd, gebeurde met het oog op de mogelijke opvolging van Jacobs. Al zet dat de huidige chief executive officer (CEO) niet meteen aan om de hielen te lichten. Sinds zijn entree in oktober 2003 wordt de agenda van de directeur gedomineerd door reizen naar de verschillende sites van UCB over de hele wereld. Bij elk van die verplaatsingen kwam bij Doliveux de drang naar boven om voeling te krijgen met de mensen op het terrein, of het nu in de ondernemingen of in de ziekenhuizen is. "Ik ben een aanhanger van management by walking around," legt Doliveux uit. "Om het potentieel van Kepra ( nvdr - een geneesmiddel voor epileptici) te kunnen evalueren, heb ik onze verschillende sites bezocht. Maar ik ben ook patiënten gaan opzoeken die aan die ziekte lijden, de opinieleiders in hun witte jassen enzovoort. Door op die manier informatie te sprokkelen, kom je tot gefundeerde beslissingen en worden de groeiperspectieven van dat veelbelovende geneesmiddel duidelijker afgelijnd." Doliveux is dierenarts van opleiding. Hij is verknocht aan het platteland en is een groot dierenliefhebber. Hij houdt er een ware menagerie op na, een rijpaard incluis. De wereld doorkruisen is altijd zijn passie geweest. In 1981 ging hij aan de slag bij Ciba-Geigy, nadat hij aan Insead een MBA had gehaald. Hij vestigde zich even in Zwitserland, maar werd al snel naar Peru gestuurd om er de verkoop- en marketingactiviteiten van de farmagroep te beredderen. Terug in Frankrijk werd hij bij het management van de verkoopteams van de pas gefuseerde bedrijven Ciba en Geigy geconfronteerd met verschillen in de bedrijfsculturen, die zowat inherent zijn aan elke fusie. Van 1995 tot 2000 legde hij, dankzij de ervaring die hij in de VS had opgedaan bij de groep Schering-Plough (waarvan hij ook de Belgische en Franse filialen heeft geleid), een Amerikaanse efficiëntie aan de dag bij de uitwerking van de te volgen strategieën. Er rusten zware verwachtingen op de schouders van Doliveux. Zijn belangrijkste opdracht is een versterking van de farmaceutische pool - door acquisities of door interne groei - om zo de positie van UCB in die sector te verstevigen. Daartoe combineert hij een strategische benadering, waarbij de nadruk ligt op innovatie en leiderschap op bepaalde markten, met een snelle, praktische aanpak. Om de twee of drie maanden maakt Roch Doliveux de balans op, in de eerste plaats samen met zijn onmiddellijke staf, voor wie hij zich heel toegankelijk opstelt. Dat geeft hem meteen ook de kans om de positieve en negatieve punten en zijn verwachtingen van zijn team te overlopen. Die evaluatie gaat trouwens in de twee richtingen. Ook zorgt hij ervoor dat hij eens per trimester zijn tijdsgebruik analyseert. Doliveux houdt zijn ogen strak op zijn horloge. Hij controleert zijn agenda met de precisie van een metronoom. De vergaderingen beginnen en eindigen op tijd en er wórden beslissingen genomen. Het moet vooruitgaan, ziet u? Nathalie van YperseleDoliveux werd binnengehaald om Georges Jacobs op te volgen, maar die is niet van plan om snel de hielen te lichten.