Febem, de beroepsverenging die de afvalverwerkende bedrijven, bodemsaneerders en waterzuiveraars groepeert, werd in 2000 boven de doopvont gehouden. De voorloper ervan, de Belgische Vereniging van Afvalverwerkers, ontstond al begin jaren negentig. Op initiatief van voorzitter Walter de Jonghe (Biffa) kreeg Febem twaalf maanden geleden een nieuwe algemeen directeur, Werner Annaert, op dat moment kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Leefmilieu Ludo Sannen (Groen). De econoom (met bijkomende opleiding Europees Recht) promoveerde ...

Febem, de beroepsverenging die de afvalverwerkende bedrijven, bodemsaneerders en waterzuiveraars groepeert, werd in 2000 boven de doopvont gehouden. De voorloper ervan, de Belgische Vereniging van Afvalverwerkers, ontstond al begin jaren negentig. Op initiatief van voorzitter Walter de Jonghe (Biffa) kreeg Febem twaalf maanden geleden een nieuwe algemeen directeur, Werner Annaert, op dat moment kabinetsmedewerker van Vlaams minister van Leefmilieu Ludo Sannen (Groen). De econoom (met bijkomende opleiding Europees Recht) promoveerde twee keer met een eindverhandeling over afval: eerst over de overheidsinitiatieven in afvalverwerking, daarna over de Europese afvaltransporten. Onmiddellijk na zijn studies stond hij mee aan de wieg van Interafval, een overkoepelende organisatie van de Vlaamse intercommunales. "Ik heb de functie bij Febem aanvaard om twee redenen," vertelt Annaert. "Ik had het gevoel dat de federatie te passief was en Febem is een nationale organisatie, waardoor ik mijn spectrum kon uitbreiden naar Wallonië." Annaerts eerste opdracht was het optrekken van het ledenaantal. "Vooral bij de kleinere en middelgrote bedrijven was er nog werk aan de winkel." Op een jaar tijd steeg het ledenaantal van 29 naar 70 bedrijven, samen goed voor zo'n 90 % van de markt. De uitbreiding van het ledenaantal zorgde voor een forse verhoging van het budget, waardoor Febem extra kon investeren in zijn werking. Het secretariaat telt nu vier medewerkers. In elf werkgroepen wordt een veertigtal dossiers bestudeerd. De prioriteiten voor 2005 zijn de niet-aftrekbaarheid van de afvalheffingen en de accijnzen op diesel die Febem graag verlaagd zou zien voor hulpapparatuur (zoals de pers van een afvalcontainer). "Dat zijn twee maatregelen die de prijs van afvalverwerking behoorlijk kunnen drukken," legt Annaert uit. "Niemand betaalt graag om zijn afval te laten verwerken en we voelen dat we het kritische punt stilaan bereiken. We moeten opletten dat we niet opnieuw vervallen in illegale circuits omdat afvalverwerking te veel kost."Febem wil nog nauwer samenwerken met andere beroepsfederaties. Zo organiseert de federatie op 28 april 2005, in samenwerking met Interafval, het eerste Afvalcongres over selectieve afvalinzameling. Een aantal kleinere federaties is het voorbije jaar trouwens opgegaan in Febem. "Het is zeker niet onze bedoeling om alle federaties op te slorpen, maar samen staan we sterker. De overheid worstelt met het evenwicht tussen economie en ecologie, en het is belangrijk dat zij weet dat ze aan ons een gesprekspartner heeft."Hans Sterkendries"We moeten opletten dat we niet opnieuw vervallen in illegale circuits omdat afvalverwerking te veel kost."