Landmeter Kris Mintjens en zijn zakenpartner Patrick Nuyts lieten de klassieke landmeetkunde voor wat ze was en investeerden als eersten in België in hard- en software voor geautomatiseerde metingen. We schrijven 1990, en de collega's van Mintjens verklaarden hem gek. Maar de ondernemer zette door: "De nu alomtegenwoordige technologie was toen een zware investering van 75.000 euro. Maar ik wou weg van onder de kerktoren." Een paar grote opdrachten bevestigden dat Globe op het juiste spoor zat. En sindsdien is innovatie een prominente rol blijven spelen. "Al van bij de start was het objectief de concurrentie een stapje voor te blijven".
...

Landmeter Kris Mintjens en zijn zakenpartner Patrick Nuyts lieten de klassieke landmeetkunde voor wat ze was en investeerden als eersten in België in hard- en software voor geautomatiseerde metingen. We schrijven 1990, en de collega's van Mintjens verklaarden hem gek. Maar de ondernemer zette door: "De nu alomtegenwoordige technologie was toen een zware investering van 75.000 euro. Maar ik wou weg van onder de kerktoren." Een paar grote opdrachten bevestigden dat Globe op het juiste spoor zat. En sindsdien is innovatie een prominente rol blijven spelen. "Al van bij de start was het objectief de concurrentie een stapje voor te blijven". In 2005 deed Patrick Nuyts zijn aandelen van de hand, terwijl ook Mintjens een deel verkocht. Het pakket werd overgenomen door de lefgeldverschaffer E-Capital, die met de introductie van Martin Hankar - ex-Pauwels Trafo en ex-LEM - als medezaakvoerder nu de strategische koers mee bepaalt. "Om onze pioniersrol te verzekeren, was versterking nodig, zowel financieel als strategisch," getuigt Mintjens. "Ik heb de technische kennis, maar voor de financiële en commerciële organisatie zaten we tegen het plafond."Dat voorloper zijn risico's meebrengt, ondervond Mintjens in ieder geval goed genoeg. "Begin jaren negentig gaven we al seminaries voor architecten en industriëlen over 3D-modellen op basis van close range fotogrammetry." Bij die techniek worden installaties of gebouwen van op de grond gefotografeerd om er daarna 3D-modellen van te maken. De ondernemer dacht dat hij de kip met de gouden eieren in handen had. Maar in werkelijkheid was hij te vroeg. En hetzelfde gebeurde met de laserscanning van gebouwen. "Een vijftal jaar geleden kochten we als eerste Belgisch bedrijf een laserscanner, een toestel dat volledige gebouwen kon scannen. Ik was ervan overtuigd dat de technologie op korte termijn zou doorbreken en investeerde 125.000 euro. We maakten twee fouten: de technologie stond niet op punt, maar ook de markt was niet klaar om met de 3D-modellen te werken. Het voordeel is dat we - nu de technologie zich begint te manifesteren - wel een voorsprong hebben van vijf jaar."Globe past laserscanning vooral toe in de chemische en petrochemische sector. Via de techniek kan je nauwkeurige 3D-maquettes maken. "De installaties zijn vaak een kluwen van leidingen en tanks en hebben door de jaren aanpassingswerken ondergaan die nooit in kaart zijn gebracht," legt Mintjens uit. Een van de eerste internationale projecten was de modellering van een drijvende Totalraffinaderij voor de kust van Angola. "Onze werknemers hebben in twintig dagen meer dan 100 miljoen punten gemeten om zeven zones in kaart te brengen." Die puntenwolk werd gebruikt om nieuwe installaties, staalstructuren en leidingnetwerken in te plannen. Voor het beheer van installaties en transportpijpleidingen ontwikkelden de landmeters een eigen geografisch informatiesysteem. Onder meer Tractebel, Shell, Sabic Pipe- lines, de Navo, Elia en Fluxys doen een beroep op die hoogtechnologische kennis om hun netwerken in kaart te brengen. Mintjens is er intussen gerust op dat de Belgische markt groot genoeg is voor zoveel kennis. "Wereldspelers als BASF, Total, Shell, Bayer en Fluxys zijn immers permanent actief in ons land."In de toekomst wil Globe de 3D-scanning ook gebruiken voor het in kaart brengen van cultureel erfgoed. "We kunnen historische gebouwen en monumenten scannen en er daarna 3D-modellen van maken." De toepassingen zijn legio: de modellen kunnen dienen om gebouwen of voorwerpen nauwkeurig te restaureren of te renoveren of om bijvoorbeeld een virtuele wandeling te maken door een gebouw. "Vroeger maakte men schetsen die qua precisie vaak te wensen overlieten. Met de 3D-technieken kan je elke voeg, elke steen exact opmeten en in kaart brengen. Ook een grillig reliëf kunnen we perfect scannen om het achteraf te reproduceren."Midden 2005 bracht het bedrijf al een oude Spaanse stadsomwalling in kaart die was blootgelegd tijdens de werkzaamheden aan de Antwerpse Leien. "Op basis van onze detailopmetingen worden de wallen gereconstrueerd en tentoongesteld in een van de parkeergarages onder de nieuwe Leien."Voor de dataverwerking heeft Globe een dochterbedrijf met vijftien werknemers in Moldavië. "Dat we naar Moldavië trokken, heeft alles te maken met de concurrentiekracht. Zeker voor grote projecten zijn de loonkosten in België niet langer concurrentieel." En voor het digitaliseren van luchtfoto's werkt Globe onder meer samen met de Chinese Meihang Group, die oorspronkelijk gespecialiseerd was in het in kaart brengen van steenkoolvelden. Kris Mintjens is enthousiast over die samenwerking. "Wij hebben zelf niet de dure hightechapparatuur om luchtfoto's om te zetten in topografische kaarten. De Meihang Group beschikt bovendien niet alleen over de modernste hard- en software, maar ook over een legertje hoogopgeleide specialisten."Volgens Mintjens ligt de toekomst voor metingen - ook topografische - in scanning: "Klassieke landmeetkunde, een zeer toegankelijke markt, besteden we uit. 3D-modellen maken is hét specialisme waarmee wij ons willen profileren." De 35 werknemers realiseren vandaag een jaaromzet van 3 miljoen euro. Over vijf jaar wil Mintjens dat cijfer verdubbeld zien. Globe experimenteert vandaag ook met laserscanning vanuit een helikopter. "Wereldwijd zijn we het tweede bedrijf op die markt." Filmen, fotograferen en scannen gebeurt vanuit de lucht. "Je krijgt dan een wolk met miljoenen punten, waarmee we in combinatie met video en foto's een zeer gedetailleerd 3D-beeld van een omgeving kunnen creëren."Tom Bosman