Het beursafscheid van de holding Mitiska en de aanhoudende twijfel van de weefmachineproducent Picanol over zijn beursnotering vormen geen prelude van een exodus van de Euronext-koerstabellen. De lusten halen het nog altijd van de lasten, blijkt uit een rondvraag van Trends bij CEO's van beursgenoteerde bedrijven. Behoudens enkele uitzonderingen is een beursuitstap ook nergens aan de orde. "Ik sta ongeveer tien jaar op de beurs en ik heb er nog geen dag spijt van gehad", klinkt het bij Guido Dumarey, topman van Punch International. "Zeker als biotechbedrijf is het vandaag nog altijd beter om op de beurs te staan", zegt Gil Beyen van TiGenix.
...

Het beursafscheid van de holding Mitiska en de aanhoudende twijfel van de weefmachineproducent Picanol over zijn beursnotering vormen geen prelude van een exodus van de Euronext-koerstabellen. De lusten halen het nog altijd van de lasten, blijkt uit een rondvraag van Trends bij CEO's van beursgenoteerde bedrijven. Behoudens enkele uitzonderingen is een beursuitstap ook nergens aan de orde. "Ik sta ongeveer tien jaar op de beurs en ik heb er nog geen dag spijt van gehad", klinkt het bij Guido Dumarey, topman van Punch International. "Zeker als biotechbedrijf is het vandaag nog altijd beter om op de beurs te staan", zegt Gil Beyen van TiGenix. "Ik begrijp dat het nut van een beursnotering in dit moeilijke klimaat ter discussie komt", zegt Bruno Segers, CEO van de technologiegroep RealDolmen. "Maar wij hebben helemaal geen plan om van de beurs te gaan." "Natuurlijk wordt over de beursnotering gepraat, maar die wordt hier niet voortdurend ter discussie gesteld", klinkt het bij Michèle Sioen, CEO van de gelijknamige textielgroep. "We hebben ons huiswerk gemaakt en hebben besloten om op de beurs te blijven, iets waar ik nooit aan heb getwijfeld", zegt topman Marc du Bois van de drankenproducent Spadel. De beurslasten zijn nochtans niet min. Er is de druk van de kwartaalrapportering en van de beleggers, speculanten en analisten. "De beurs is te veel gefocust op de korte termijn. Diegenen die grote winsten hebben gerealiseerd, denken dat dit nog eens kan gebeuren", vindt Segers. "Een bedrijf dat niet beursgenoteerd is, schakelt ook wel gemakkelijker", voegt hij er aan toe. "Het leven is uiteraard gemakkelijker als je niet op de beurs staat, maar voor ons is dat tegen de huidige waardering totaal geen optie", zegt Jo Cornu, CEO van de beeldtechnologiegroep Agfa-Gevaert. Bovendien kost een beursnotering handenvol geld. De jaarlijkse bijdrage aan Euronext, rapporterings- en publicatiekosten, advies van juristen en commissarissen en mogelijk een persdienstverlener. Het zijn elementen die zorgen voor een jaarlijks kostenplaatje van honderdduizenden euro's. Sommige, zoals Sioen, maken gewag van een klein miljoen euro, en bij de groep Punch, dat vier beursgenoteerde ondernemingen in portefeuille heeft, spreekt topman Dumarey van bijna 3 miljoen euro. Een ander storend gevolg van een notering is het verplicht vrijgeven van informatie en cijfers. "Dat is een nadeel, want de concurrenten zien die ook", zegt Michèle Sioen. En toch wegen de nadelen niet op tegen de voordelen, klinkt het bijna overal. De meerwaarde zit vooral in prestige en visibiliteit die een notering nog altijd oplevert. "Het voordeel van een beursnotering is dat Jan met de pet kan zien wat het bedrijf is", zegt Segers. "En een beursgenoteerd bedrijf heeft ook veel meer uitstraling." Bedrijfsleiders worden natuurlijk ook gedreven door hoop op beterschap op de beursvloer. "Als ik niet op de beurs zit, en het gaat straks weer goed, kan ik mijn overnames niet meer via de beurs financieren", merkt Dumarey op. "Het is niet omdat we een crisis van drie of vier jaar hebben dat we allemaal van de beurs moeten weglopen", zegt de Punch-topman, die het nochtans zou toejuichen als een aantal spelers de beurs de rug toekeert. "Laat ze maar weggaan. Nu zijn het er veel te veel. Het zou zo voor de mensen een beetje overzichtelijker zijn." Dankzij de beurs hebben bedrijven ook de discipline van kwartaalrapporteringen en worden ook de eisen van deugdelijk bestuur steeds strikter opgevolgd. "Die notering heeft ons ook tot een professionalisering verplicht", aldus Sioen. "We zijn nu zeer goed georganiseerd op niveau van de raad van bestuur", zegt Du Bois van Spadel. "Ieder personeelslid weet zo dat we alle verplichtingen respecteren en er geen voordelen zijn voor de leden van de familie en mezelf. Alles is zeer transparant en dat is voor mij een zeer belangrijk punt. We zijn georganiseerd als een grote multinational. Bovendien zijn Belgen nog trots op het merk Spa, en het betekent ook voor mij heel wat dat Spa op de beurs staat." Be.L.