Een jaar geleden werd Jos Vermeiren de directeur van Unizo Oost-Vlaanderen. Dat was geen onlogische stap. Zijn eerdere carrière bracht hem onder meer bij de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka en de federatie van de autoproducenten Traxio, het vroegere Federauto. Toen werkte hij al geregeld samen met Unizo en het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Het behartigen van werkgeversbelangen zit in zijn professionele DNA.
...

Een jaar geleden werd Jos Vermeiren de directeur van Unizo Oost-Vlaanderen. Dat was geen onlogische stap. Zijn eerdere carrière bracht hem onder meer bij de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka en de federatie van de autoproducenten Traxio, het vroegere Federauto. Toen werkte hij al geregeld samen met Unizo en het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Het behartigen van werkgeversbelangen zit in zijn professionele DNA. Hoe kijkt u terug op het voorbije jaar bij Unizo Oost-Vlaanderen? JOS VERMEIREN. "Het afgelopen jaar zat boordevol ontmoetingen met gepassioneerde ondernemers en geëngageerde beleidsmakers. Het was ook een jaar waarin we de ondernemers zo goed mogelijk hebben begeleid om ze weerbaar te maken voor de vele uitdagingen waarvoor we staan. We hebben ook ons team versterkt. Kortom, het was een ongelooflijk druk jaar. Maar tegelijk was het een jaar waaruit ik heel wat voldoening heb gehaald. Ondernemers die door hun passie uit te oefenen, welvaart creëeren, verdienen meer dan ooit onze aandacht. Zij zijn de motor van onze maatschappij. Zij bakken de taart, die daarna wordt verdeeld." Welke zaken zullen de komende maanden op uw belangstelling kunnen rekenen? VERMEIREN. "Toen ik in deze functie begon, verklaarde ik dat het mijn ambitie was Unizo als economische partner in Oost-Vlaanderen incontournable te maken. Die ambitie blijft onverminderd bestaan. Het investeren in banden met - in de eerste plaats - de ondernemingen zelf, maar ook met de overheids-, de onderzoeks- en de onderwijsinstellingen blijft een constante. "De gemeenteraadsverkiezingen dit jaar spelen een belangrijke rol in onze activiteitenkalender. In elke Oost-Vlaamse stad of gemeente heeft de lokale Unizo-afdeling haar mening gevormd over het beleid en neergeschreven wat beter kan. Met die aanbevelingen trekken we naar de lokale politieke partijen, zodat ze onze adviezen kunnen meenemen in hun partijprogramma. We roepen de partijen op de lokale economie te versterken. Bruisende stadskernen zijn de toekomst, met de aanwezigheid van horeca, handel, vrije beroepen, kleine maakbedrijven, maar evenzeer cultuur, onderwijs en zorg - allemaal harmonieus naast elkaar. Een bruisende stad is niet alleen goed voor de economie, maar ook voor het milieu, het sociale evenwicht, de mobiliteit en de gemeentekas. Een ondernemer betaalt nu eenmaal ook lokale belastingen." U staat bekend als iemand die veel belang hecht aan een gedegen communicatie. VERMEIREN. "Dat klopt ook ( lacht). We hebben het voorbije jaar sterk ingezet op communicatie. Als ondernemersorganisatie moeten we de ondernemer klaarmaken voor de uitdagingen van de toekomst. Mede door de digitalisering ontstaan nieuwe groeisectoren. Enerzijds zien we dat start-ups werkkapitaal en klanten zoeken, van San Francisco tot Dubai. Tegelijk zoeken velen een houvast in het nabije en het herkenbare. Unizo maakt hen attent op nieuwe businessmodellen, maakt hen wegwijs in de wereld van de e-commerce, bereidt hen voor op de nieuwe economie die eraan komt en begeleidt hen bij veranderingen, zoals de nieuwe GDPR-privacyregels die in mei in werking treden."We roepen hen vooral op wendbaar te zijn en de klanten centraal te plaatsen. Daarbij zijn klantbeleving en een unieke dienstverlening ontzettend belangrijk. Zo kun je je als lokale ondernemer blijven onderscheiden van de bol.com's en de Zalando's van deze wereld."