Tegen alle regels in krijgen sommige bedrijven nog altijd BTW voorgeschoteld bij intracommunautaire leveringen. Afhaaltransacties vormen de achillespees van het BTW-overgangsregime. De industriële lakkerij De Bruyn uit Malle en Clametal uit Diksmuide zijn slechts enkele gedupeerden.
...

Tegen alle regels in krijgen sommige bedrijven nog altijd BTW voorgeschoteld bij intracommunautaire leveringen. Afhaaltransacties vormen de achillespees van het BTW-overgangsregime. De industriële lakkerij De Bruyn uit Malle en Clametal uit Diksmuide zijn slechts enkele gedupeerden."Dit is de ondergang van de Belgische export," foetert Peter De Bruyn, gedelegeerd bestuurder van de industriële lakkerij De Bruyn uit Malle : "Als een leverancier telkens zelf moet bewijzen dat de goederen het land zijn uitgegaan om geen BTW te moeten aanrekenen, kunnen we buitenlandse opdrachten wel vergeten." Met heimwee denkt de jonge ondernemer, die samen met vier broers een oud carrosseriebedrijf ombouwde tot een bloeiende spuitfabriek met een jaarlijkse omzet van 41 miljoen frank (zie Trends, 23 januari '97), aan de oude BTW-regeling. De Bruyn : "Nu is het pure Kafka. Ondanks betalingsbewijzen, verzendingsnota's en vervoersdocumenten weigert de BTW-administratie te geloven dat onze afgewerkte producten zich niet langer in België bevinden. Op de vraag hoe we dat dan wel kunnen aantonen, geeft de fiscus geen concreet antwoord. Eigenlijk wenst men een stempel van de douane, maar die staat sinds 1 januari '93 niet meer aan de grens." Ons landeist van leveranciers die vrijstelling van BTW willen verkrijgen een hele resem handelsdocumenten. Welke documenten noodzakelijk zijn, wordt evenwel niet gespecificeerd. Straffer nog : volgens een circulaire van het ministerie van Financiën gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 februari '93 is elk bewijsmiddel toegelaten, maar geen enkel document is voldoende of onmisbaar. Uit schrik voor nog meer BTW-carrousels houdt Financiën een juridisch fel omstreden stok achter de deur (zie kader : Achillespees). De Bruyn kan niet lachen met wat hij noemt deze belgenmop : "Uiteindelijk heb ik de gevorderde BTW-rechten zo'n 400.000 frank betaald, omdat ik anders mijn lening voor een nieuwe productiehal ( nvdr - een investering van 16 miljoen frank) niet rond kreeg. Nu ontvangt de Belgische staat geld, waarop hij nooit recht heeft gehad ( nvdr - in principe moet de BTW worden teruggestort aan het land van verbruik). Daarom overweeg ik naar de rechtbank te stappen." De fiscus vermoedt belastingontduikingDe Bruyn is niet het enige slachtoffer van deze BTW-praktijk. Samen met een 50-tal andere ondernemingen, leverde deze industriële lakker tussen '93 en '94 onderdelen aan de Luxemburgse firma Digital Video Systems ( DVS) van Patrick Vivey. DVS fabriceert zogenaamde videowalls, grote videoschermen die worden gebruikt tijdens popconcerten onder meer tijdens de concerttournee van U2 en andere megagebeurtenissen. De fiscus vermoedt belastingontduiking en heeft een onderzoek ingesteld. Aan alle Belgische onderaannemers van DVS werden bewijzen gevraagd voor de BTW-vrijstelling. Ook aan Barco. De Kortrijkse fabrikant van tv-schermen ontving evenwel geen vordering, volgens de boekhouder omdat het bedrijf de nodige kopieën van officiële CMR-documenten kon voorleggen. Harder aangepaktwerd Clametal uit Diksmuide (omzet in '96 : 200 miljoen frank met 50 medewerkers). Dit toeleveringsbedrijf voor plaatwerken kreeg begin deze maand een proces-verbaal van de Torhoutse BTW-administratie in de bus met een bijkomende aanslag van 3.952.514 frank BTW en een boete van 406.000 frank. Gedelegeerd bestuurder Alexandra Claeys : "Ondanks alle bewijsstukken, waaruit blijkt dat wij volledig te goeder trouw hebben gehandeld en alle reglementaire voorschriften hebben nageleefd, moeten we nu opdraaien voor een manke wetgeving en belastingen betalen voor iets waarmee we niets te maken hebben. Dat kan toch niet !" Tussen '93 en '95 produceerde Clametal voor 20 miljoen frank onderdelen voor DVS. De opdrachtgever kwam de goederen telkens zelf af fabriek halen. Aangezien het hier ging om een intracommunautaire levering rekende Clametal geen BTW aan. Ook werden de gebruikelijke procedurevoorschriften nageleefd : controle van het BTW-nummer, buitenlandse bestelbon, factuur op naam van Luxemburgse klant, ondertekening van zendnota's met verklaring dat de goederen op het vermelde adres in Luxemburg zouden worden geleverd en buitenlandse betaling. Het bedrijf stelde zelfs vast dat de klant met een Luxemburgse nummerplaat reed. Toch vorderde de Torhoutse BTW-administratie in augustus '96 bijna 4 miljoen frank BTW. Claeys : "Tijdens een BTW-onderzoek in het voorjaar van '96 kwam aan het licht dat DVS geen intracommunautaire aangifte had gedaan. Onmiddellijk kregen alle Belgische toeleveranciers een regularisatie in de bus. Nochtans valt ons niets te verwijten. We zijn in april '97 zelfs met twee specialisten naar Luxemburg gegaan om ter plaatse de boekhouding van DVS na te kijken. Uit dit onderzoek bleek dat de aankoop van onze halffabrikaten wel degelijk zij het te laat aan de lokale fiscus werd aangegeven en deel uitmaakte van de jaarrekening. Wij vonden zelfs documenten die aantonen dat de videoschermen naar de Verenigde Staten en Engeland werden verstuurd. Bovendien zijn onze producten slechts onderdelen, zodat DVS zeker geen eindgebruiker is en er van BTW geen sprake kan zijn ( nvdr - BTW is een verbruiksbelasting)." Hypotheek op toekomstOndanks al deze bewijzen, blijft de Belgische administratie bij haar standpunt bestelbons, facturen en verzendnota's van DVS zouden op verschillende adressen staan en vordert 4,5 miljoen frank aan Clametal.Claeys : "Het DVS-dossier is geen alleenstaand feit. De fiscus weigert welbepaalde criteria vast te leggen om te verhinderen dat de fraudeurs toch nog achterpoortjes in de wetgeving zouden vinden. Maar het is overdreven dat men daarbij alle toeleveranciers straft. Zo ondermijn je elk ondernemingsinitiatief in dit land. Daarom gaan wij tegen deze beslissing van de lokale BTW-administratie in beroep. Wij betalen niet voor iets wat we niet gedaan hebben. Het is al erg genoeg dat wij belastingontvanger voor de staat moeten spelen."ERIC POMPEN ALEXANDRA CLAEYS (CLAMETAL) We moeten 4 miljoen frank belastingen betalen voor iets waarmee we niets te maken hebben. Dat kan toch niet !