Tak21-verzekeringsproducten waren erg populair in de gloriedagen van de First-rekening van Ethias, maar ze kregen rake klappen tijdens de financiële crisis in 2008 en 2009. De First-rekening heeft die crisis niet overleefd. Ook de Crest-verzekeringen van Axa gingen eraan ten onder. De klanten die erop hadden ingetekend, zijn hun inzet niet kwijt. Spaarders die ze nog in hun portefeuille hebben, wordt aangeraden ze van de hand te doen. Maar moet dat echt?
...

Tak21-verzekeringsproducten waren erg populair in de gloriedagen van de First-rekening van Ethias, maar ze kregen rake klappen tijdens de financiële crisis in 2008 en 2009. De First-rekening heeft die crisis niet overleefd. Ook de Crest-verzekeringen van Axa gingen eraan ten onder. De klanten die erop hadden ingetekend, zijn hun inzet niet kwijt. Spaarders die ze nog in hun portefeuille hebben, wordt aangeraden ze van de hand te doen. Maar moet dat echt? Het geval-First Het heeft geen enkel nut rekeningen uit het First-gamma in uw portefeuille te houden. Nieuwe stortingen hebben een gewaarborgd rendement van 0 procent en het is onwaarschijnlijk dat er de komende jaren een winstdeelneming wordt uitgekeerd. Uw spaargeld beleggen in een product uit het First-gamma levert dus evenveel op als spaargeld dat in een sok of onder een matras zit. Toch zijn er uitzonderingen. Zo krijgen spaarders die voor half september 2003 een contract hebben afgesloten hun hele leven lang een gewaarborgde rente van minimaal 3,75 procent. In dat geval heeft het geen zin uit het product te stappen, vooral niet zolang de rente op spaarrekeningen op een dieptepunt blijft. Mensen die bijna aan het eind van de looptijd van acht jaar zijn gekomen en vanaf dan belastingvrij over hun intresten kunnen beschikken, doen er dus verstandig aan nog even geduld te oefenen. Een nieuwe First-rekening afsluiten kan niet meer. Het geval-Crest Ook de tak21-producten in het Crest-gamma van Axa zijn gesloten voor nieuwe beleggers. Spaarders die er in het verleden op hebben ingetekend, kunnen ze in hun portefeuille houden. "Wij raden die klanten niet aan uit dat spaarproduct te stappen. Dat geldt vooral voor de spaarders die een gewaarborgde rente hebben, omdat die op de huidige markt nog altijd interessant is", zegt Benoît Lempkowicz, de woordvoerder van Axa. Het gewaarborgd rendement van de meeste beleggers met een Crest Classic, Crest 10 en Crest 20 bedraagt 2,75 procent. Sommige houders van een Crest 20 hebben zelfs een gewaarborgd rendement van 3 procent. "Klanten die meer dan acht jaar geleden hebben ingetekend op een Crest-product, geven we wel het advies om eruit te stappen en te beleggen in financiële producten die beter aansluiten bij de marktrealiteit, zoals Oxylife of Life opportunity 3." Anders dan Ethias blijft Axa wel winstdeelnemingen uitkeren aan de houders van Crest-producten. Zo ontvingen de houders van een Crest 30 en een Crest 30 Duo eind 2012 een winstdeelneming van 2,50 procent. Crest 40 keerde een winstdeelneming van 2,25 procent uit. Producten met een gewaarborgde rente van meer dan 0 procent daarentegen keren geen premie uit voor 2012. Het rendement van de Crest-producten blijft hoger dan dat van klassieke spaarrekeningen, maar toch vinden we die opbrengst niet meteen riant. We zijn het dus eens met de woordvoerder van Axa en adviseren spaarders die de grens van acht jaar hebben bereikt hun Crest-product te verkopen en rendabelere producten te zoeken.