Na zijn studies deed de bio-ingenieur Kristof Peperstraete in de Verenigde Staten onderzoek naar saneringstechnologie voor bodemverontreiniging. Na zijn terugkeer ging hij aan de slag bij de afdeling productontwikkeling van GE Water. Uiteindelijk zette hij in 1998 de stap naar Arcadis, waar hij mee aan de wieg stond van de milieuconsultancy in België. Hij kreeg diverse verantwoordelijkheden in het bedrijf, zoals de integratie van een acquisitie in België, het opzetten van een Europees key account management program, en de leiding van de offshoreactiviteiten voor Arcadis in Europa. In 2014 werd hij European market sector leader voor de sector Manufacturing & Technology en twee jaar later werd hij commercieel directeur voor...

Na zijn studies deed de bio-ingenieur Kristof Peperstraete in de Verenigde Staten onderzoek naar saneringstechnologie voor bodemverontreiniging. Na zijn terugkeer ging hij aan de slag bij de afdeling productontwikkeling van GE Water. Uiteindelijk zette hij in 1998 de stap naar Arcadis, waar hij mee aan de wieg stond van de milieuconsultancy in België. Hij kreeg diverse verantwoordelijkheden in het bedrijf, zoals de integratie van een acquisitie in België, het opzetten van een Europees key account management program, en de leiding van de offshoreactiviteiten voor Arcadis in Europa. In 2014 werd hij European market sector leader voor de sector Manufacturing & Technology en twee jaar later werd hij commercieel directeur voor België, Frankrijk, Spanje en Italië. Een jaar geleden volgde de promotie tot CEO. "We willen met onze 780 medewerkers onze positie op de Belgische markt nog versterken", zei hij toen. "We investeren volop in digitalisering." Hoe kijkt u terug op het voorbije jaar? KRISTOF PEPERSTRAETE. "Het was een erg boeiende periode. Ik werd CEO op een moment dat Arcadis zich in Europa grondig aan het herorganiseren was. Mijn voorgangers droegen heel andere verantwoordelijkheden dan ik als CEO. Vaak buiten België ook. Vandaag ligt de focus meer op de eigen markt. De slinger was te ver doorgeslagen. De CEO was met heel wat zaken bezig, maar had daardoor de voeling met zijn eigen land wat verloren. We konden dat enigszins terugdraaien. Ik heb onmiddellijk ook een nationaal directieteam kunnen aanstellen voor België. Een ander voordeel van de gewijzigde setting is dat leidinggevenden toegankelijker en meer aanspreekbaar zijn. Erg nuttig nu er een war for talent woedt." Heeft de andere setting een weerslag gehad op het bedrijf? PEPERSTRAETE. "We hebben een stevige positie in engineering verworven, maar onze manier van werken is doorheen de jaren wel gewijzigd. De tijd dat het ingenieurswerk zich beperkte tot studies uitvoeren, is voorbij. Vroeger werden de dingen bedacht, waarna een ingenieur op de zaak werd gezet. Vandaag treden wij meer op het voorplan. We helpen klanten sites zoeken, staan hen bij in het nemen van beslissingen over de businessgerelateerde vragen van het project. Wij zijn een partner in de planningfase. Die vernieuwde rol komt er op vraag van de markt. Door deze andere taak, krijgt het bedrijf ook meer zichtbaarheid." U had het een jaar geleden over het versterken van de positie op de Belgische markt. Kwam die groei er? PEPERSTRAETE. "Absoluut, wat zich uitte in heel wat aanwervingen. In 2017 kenden we, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, een groei van 10 procent van het personeelsbestand. Vorig jaar zijn we ergens onder die 10 procent uitgekomen. Die cijfers wijzen op een groei om trots op te zijn, alleen creëert dat ook uitdagingen voor je aanwervingsapparaat. Het gaat niet enkel om mensen aan te trekken, je moet ook mensen aantrekken die de bredere rekrutering tot een goed einde kunnen brengen. Tegelijk hebben we ook ingezet op retentie: de juiste mensen moet je ook kunnen behouden." Wat zijn uw strategische doelstellingen? PEPERSTRAETE. "Er zijn verschillende lijnen die in één richting gaan. Innovatie en groei, daar hadden we het al over. Ook op digitale transformatie zetten we in. Een ander aandachtspunt is business intelligence. Integratie van informatie is een manier om onze positie te verstevigen. Over twee jaar wil ik dat we een voorloper zijn in business intelligence."