Michel Tilmant straalt. Zijn bank duikt na vijf jaar op uit de mist. De verzekeringen worden nu al ingekocht bij De Vaderlandsche, de andere Belgische ING-dochter. Een bescheiden start bij de nieuwe club.
...

Michel Tilmant straalt. Zijn bank duikt na vijf jaar op uit de mist. De verzekeringen worden nu al ingekocht bij De Vaderlandsche, de andere Belgische ING-dochter. Een bescheiden start bij de nieuwe club.Dit is geen inbeelding, Michel Tilmant lacht vrolijker en natuurlijker dan voor de kerstvakantie. De baas van BBL is blij met zijn nieuwe eigenaar, ING Groep. Vijf jaar onduidelijkheid en teleurstelling zijn voorbij. BBL en ING hebben hun eerste vijftien werkdagen samen geklopt. Vorige week was Michel Tilmant in Amsterdam voor een gedachtewisseling over onder meer de loopbaanplannen van zijn kaderleden : "De combinatie ING en BBL maakt me ook om die reden erg gelukkig. Tot nu toe kon je als stafmedewerker van BBL terecht in het binnenlandse net of als één van de 1600 bedienden in het buitenland. Vandaag spreek je over meer carrièrekansen en dus betere motieven om voor ons te werken. Je kan bijvoorbeeld na jaren buitenland opnieuw integreren bij BBL of het ING-concern, er zijn duizenden mogelijkheden. Ik heb zelf zes jaar in het buitenland gewerkt voor Morgan Guaranty, als je dan naar België terugkeert, voor de kinderen, uit nostalgie, omdat je verandering wil, zit niemand op je te wachten en desintegreert je ervaring snel tot ze nog weinig waard is." Op de kast van Michel Tilmant ligt één ING-leeuw, het huissymbool van de Nederlandse bank. Bij zijn eerste toespraak voor de bestuurders en de kaderleden van BBL in Brussel had Aad Jacobs, de voorzitter van ING Groep, een vracht leeuwen bij. Directeuren met kleinkinderen zag men opgeruimd vertrekken met vier leeuwen onder de arm. De grote lijnen zijn uitgetekend, de belangrijke details moeten worden ingevuld. Behoort de activiteit van ING in het groothertogdom Luxemburg, een gespecialiseerde bank met één adres, tot Groep 5 ? Michel Tilmant weet het vandaag niet en ligt er trouwens niet van wakker, dat zal de tijd en de samenwerking uitwijzen. De BBL-dochter in Luxemburg, Crédit Européen, is een belangrijke bank met negentien agentschappen ; van de buitenlandse medewerkers van BBL werkt een kwart in het groothertogdom. Crédit Européen is een Universal Bank met privé-bankieren, dienstverlening voor de eigen en andermans beveks, euro-obligatie-uitgiften, arbitrage. Een baby-BBL. Het profiel van ING Luxemburg is toegespitst op private banking. Logisch zou zijn dat ze ressorteert onder Groep 5, denkt Michel Tilmant. ING telde tot voor de jaarwende vier groepen ING Nederland, ING Financial Services International, ING Corporate & Investment Banking, ING Asset Management. Groep 5 is gesticht om de tweede Europese thuismarkt van ING, België dus, organisatorisch en psychologisch een gezicht te geven. Hoofd van Groep 5 is Michel Tilmant en hij praat met en kneedt voortaan zijn BBL, plus De Vaderlandsche, RVS, ING België en ING Lease België. "Mijn rol is alle ING-activiteiten in de Belgische markt te begeleiden, de strategie te oriënteren. Ze steunt op multikanaaldistributie, bankverzekeren, aanwezigheid in opkomende markten, vermogensbeheer, zakenfinanciering. Omtrent die laatste twee is de samenwerking meteen ingezet. Er hangt hier weliswaar geen naambord Groep 5, het proces is open, van de bodem naar de top en ik ben de facilitator," zegt Michel Tilmant. Met de Londense experts van Barings ING werd reeds vergaderd over vermogensbeheer. BBL is de nummer één in België van het retail-vermogensbeheer, met Barings ING en ING Asset Management worden voortaan de Belgische institutionelen en de grote vermogens aangesproken. GEZAMENLIJKE BELANGEN.Tussen BBL en ING Groep liggen per specialiteit persoonlijke bruggen tussen de Belgische bestuurders en bestuurders van de moeder. Die tweespannen zullen werkgroepen leiden met deskundigen van BBL en ING-dochters om de gezamenlijke belangen op te sporen : "Er is zoveel te doen, begin februari zitten we rond de tafel. Dan toetsen we ook het vijfjarenplan van BBL van einde 1997 aan de groepsstrategie."Bij het bankverzekeren zijn er al concrete veranderingen. De lijst van verzekeringsproducten die ingekocht werden bij Royale Belge/Winterthur is voorgelegd aan De Vaderlandsche en RVS, de nieuwe zusterondernemingen. Michel Tilmant : "Dat werkt in de twee richtingen, wij kopen in op een nieuw adres, en we verkopen via nieuwe adressen. Onze gespecialiseerde bankproducten, in de eerste plaats de beveks, zullen in de etalage van De Vaderlandsche en RVS liggen." De bankverzekering van BBL was al een succes, over 1997 werd een sterke winstgroei opgetekend door de vier verzekeringsdochters van BBL : met 251 miljoen frank was er een stijging van 76 miljoen frank, wat volgt op een vergelijkbare stijging over 1996 (+ 63 %). BBL Life heeft 240.000 polissen in portefeuille, BBL Insurance 121.042. Michel Tilmant : "Ik ben aangenaam verrast over de groei van het bankverzekeren, die dynamiek willen we versterken, Fortis krijgt België niet op een schaaltje. Ik denk aan een vernieuwingsritme van twee extraproducten per jaar." In het eurobetaalverkeer kan BBL toegevoegde waarde geven aan het concern. "Wij zijn daar anderhalf jaar geleden serieus mee gestart, de technologie is er, de communicatiekanalen zijn operationeel, in het buitenland werden kantoren geopend om de Belgische klanten te bedienen na de euro. Met ING erbij gaan we grootschaliger in de eurobetalingen," zegt Michel Tilmant. ING opereert in 58 landen, BBL in 37. In de landen met ING-kantoren waar BBL niet aanwezig is, zullen Belgian Desks gestart worden. De buitenlandse voetafdruk van BBL wordt groter. Bankiers in oost en west beleven spannende dagen. Vlak voor het slapengaan kijkt Michel Tilmant steeds naar de laatste financiële berichten op CNN. F. Cr. MICHEL TILMANT (BBL) Verzekeringsproducten worden reeds ingekocht bij De Vaderlandsche en RVS. Royale Belge en Winterthur werden bedankt.