Krijgt Sint-Martens-Latem een internationale school ? De oude wens van multinationals uit het Gentse lijkt vorm te krijgen.
...

Krijgt Sint-Martens-Latem een internationale school ? De oude wens van multinationals uit het Gentse lijkt vorm te krijgen.In september 1997 krijgt Sint-Martens-Latem bij Gent een internationale school waar kinderen van diverse nationaliteiten in het Engels les zullen kunnen volgen. Dat is alvast de bedoeling van het Strategisch Plan Objectief 2000, een amalgaam van de levende krachten uit het Gentse. De privé-school kan alleen met de financiële steun van het bedrijfsleven én in samenwerking met de Antwerp International School. Een aantal directie- en kaderleden van in Gent aanwezige multinationals als Volvo, Honda of Sidmar en Franse, Noorse en Duitse toeleveringsbedrijven uit de Gentse havenzone vragen al jaren naar een dergelijke school. Ook de Kortrijkse Bekaert-bonzen zouden belangstelling kunnen tonen : heel wat buitenlandse Bekaert-kaderleden sturen hun kinderen nu naar de internationale school in Rijsel. En de jongste jaren gaan Zweden die voor Volvo-Gent aan de slag zijn in het Antwerpse wonen omdat hun kinderen daar school lopen. Eerder zochten die "Volvo-Zweden" overwegend een stek in het Latemse omdat een busje hun kinderen dagelijks naar de internationale school van Antwerpen brengt. Zegt Volvo-woordvoerder Guido Devilder : "Momenteel tellen we dertien buitenlandse gezinnen in onze Gentse vestigingen. Samen zijn die goed voor 28 schoolgaande kinderen. Zowat de helft van de gezinnen woont, precies omwille van de internationale school, in het Antwerpse. De andere helft woont in het Gentse." "We gaan ervan uit dat we in september in het Gentse beginnen met kleuter- en lager onderwijs," zegt projectmanager Arthur Ross. "We hebben minimaal twintig kinderen nodig om te kunnen starten." Om dat cijfer te halen, wordt gemikt op zonen en dochters van buitenlanders actief in Oost- en West-Vlaanderen. Zoals de zaken er momenteel voor staan, zou de school starten in Latem ; in bestaande schoolgebouwen of in een eigen pand. De Latemse school wordt in een eerste fase een filiaal van de Antwerp International School. Die bestaat dertig jaar, is gevestigd in Ekeren, telt 600 leerlingen van 35 verschillende nationaliteiten, 62 leerkrachten en rekent met schoolgelden variërend van 120.000 tot 548.000 frank per jaar. Kinderen van directie- en kaderleden van multinationals als Dow, Opel Belgium, Volvo, Pioneer, Alcatel en Janssen Pharmaceutica worden er onderwezen. "Volvo betaalt de schoolgelden. Dat is contractueel vastgelegd," weet Guido Devilder. "Volvo is tenslotte vragende partij om buitenlandse werknemers naar België te halen." SINT-MARTENS-LATEM Thuisbasis voor een internationale school ?