Na het afsluiten van de wedstrijd kan het nog even duren voor het definitieve klassement door de gerechtsdeurwaarder wordt bekendgemaakt, want de portefeuilles van de winnaars worden grondig gescreend. Dat gebeurt in het belang van alle deelnemers, want het zou niet eerlijk zijn om iemand die bijvoorbeeld tien portefeuilles beheerde, te laten winnen. We hopen dat alle deelnemers veel hebben geleerd uit dit spel met virtueel geld en dat ze zich realiseren dat de aandelenmarkten niet alleen kunnen stijgen, maar ...

Na het afsluiten van de wedstrijd kan het nog even duren voor het definitieve klassement door de gerechtsdeurwaarder wordt bekendgemaakt, want de portefeuilles van de winnaars worden grondig gescreend. Dat gebeurt in het belang van alle deelnemers, want het zou niet eerlijk zijn om iemand die bijvoorbeeld tien portefeuilles beheerde, te laten winnen. We hopen dat alle deelnemers veel hebben geleerd uit dit spel met virtueel geld en dat ze zich realiseren dat de aandelenmarkten niet alleen kunnen stijgen, maar ook dalen. Alles wijst erop dat het slot van deze wedstrijd nog bijzonder spannend zal worden. De voorbije week kregen de beurzen rake klappen, maar de hamvraag is uiteraard of de aandelenmarkten niet rijp waren voor een technisch herstel en hoever dat kan reiken. In ieder geval hebben de leiders in de algemene rangschikking nog het nodige denkwerk voor de boeg. Daarbij mogen zij - en u - niet uit het oog verliezen dat alle spelers maximaal 20 transacties per periode van zeven dagen mogen verrichten. Het lijkt interessant om de samenstelling van de spelersgroep eens in kaart te brengen. Zo is 75 % Nederlandstalig en 25 % Franstalig. Qua leeftijd vinden we 31 % van de spelers in de categorie van 18 tot 29 jaar, 18 % is tussen 30 en 39 jaar oud en opnieuw 18 % tussen 40 en 49 jaar. Tot slot tellen we 12 % spelers van 50 tot 59 jaar en 12 % van 60 jaar en ouder. 9 % gaf geen antwoord op deze nochtans essentiële vraag. Op het ogenblik waarop we deze tekst schreven, had 41 % van de deelnemers een positief resultaat, maar dat kan uiteraard snel veranderen. De overige 59 % stond op verlies en de laatste in de rangschikking slaagde erin om 25,89 % van zijn virtuele startkapitaal te verspelen. De ene belegger is de andere niet, maar uw beleggingsprofiel verandert met uw leeftijd. Kijk daarom af en toe in de spiegel en vergewis u van uw echte leeftijd. Dat heeft groot belang. Wanneer u jonger bent, kunt u agressiever uit de hoek komen. De meeste studies geven immers aan dat beleggingen in aandelen op langere termijn het beste resultaat opleveren. Op oudere leeftijd moet u echter defensiever beginnen te beleggen, ook al omdat u vaak bent aangewezen op de opbrengst van uw beleggingen om uw karige pensioen aan te vullen. Een ongeschreven regel luidt dat het percentage obligaties in uw portefeuille best overeenkomt met uw leeftijd. Bent u 60 jaar, dan moet uw beleggingsportefeuille voor minstens 60 % uit obligaties bestaan. Bereikt u de leeftijd van 70 jaar, dan moet uw portefeuilles 70 % obligaties bevatten. (C) Door etienne langerwerf