A lcatel Bell in Antwerpen is niet meer wat het geweest is. Het Franse moederbedrijf in Parijs koos voor een grondige herstructurering van het concern, met als gevolg dat de Antwerpse pioniersgeest gesmoord werd. "Den Bell", die aan Chinezen, Russen, Indiërs en Latijns-Amerikanen schakelsystemen en later elektronische telefonieapparatuur leverde, moest zich in de nieuwe wereldorganisatie van Alcatel terugplooien op de Benelux, Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk.
...

A lcatel Bell in Antwerpen is niet meer wat het geweest is. Het Franse moederbedrijf in Parijs koos voor een grondige herstructurering van het concern, met als gevolg dat de Antwerpse pioniersgeest gesmoord werd. "Den Bell", die aan Chinezen, Russen, Indiërs en Latijns-Amerikanen schakelsystemen en later elektronische telefonieapparatuur leverde, moest zich in de nieuwe wereldorganisatie van Alcatel terugplooien op de Benelux, Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk. Mogelijk is dat een verklaring waarom zoveel Alcatel-managers hun nest verlaten en hun talent elders aanwenden: Bert De Graeve (eerst VRT en daarna Bekaert, waar ook Julien De Wilde onderdak vond), Martin De Prycker ( Barco) en nu Koen Allaert. Allaert kiest voor het dynamiseren van een overheidsinstelling. Hij was bij Alcatel Antwerpen general manager van de eind 2002 gefuseerde afdelingen Broadband en Voice Networks, goed voor 600 miljoen euro of 70 % van de omzet in Antwerpen. Vorige week werd hij door de Vlaamse minister voor Economie, Patricia Ceysens ( VLD), voorgesteld als de nieuwe algemeen directeur van de exportpromotiedienst Export Vlaanderen. De 45-jarige Allaert zag bij Alcatel in België geen verdere groeikansen meer, zodat alleen een buitenlandse opdracht nog een optie kon zijn. Maar dat zou praktische problemen voor het gezin opleveren, omdat Allaerts echtgenote, Annie Lequesne, drie dagen per week in Parijs vertoeft als hoofd van de aankoopafdeling van Alcatel (ze staat op de 38ste plaats in de topvijftig van machtigste vrouwen van België, zie Trends van 7 november 2002). "Export Vlaanderen omturnen tot een dynamische overheidsdienst lijkt me een mooie uitdaging," zegt Allaert. "En ook de internationale component is aanwezig." Koen Allaert wijst naar zijn exportervaring - die insiders bij Alcatel nochtans beperkt noemen omdat anderen het veldwerk deden. "Eind jaren tachtig coördineerde ik de technologieoverdracht van Bell in China, Zuid-Korea, Rusland en Turkije in samenwerking met Chris Morel. Ook bij het opzetten van joint ventures in Moskou, Sint-Petersburg en Kiev was ik actief betrokken. Ik weet wat zoiets betekent." Hij stelt dat de afdeling Fixed Networks van Antwerpen nog altijd wereldwijd verantwoordelijk is voor productvernieuwing in multimediatoepassingen en dat Alcatel Bell het kenniscentrum en het exportcentrum van het Alcatel-concern blijft voor de snelle internetverbinding ADSL. Hij stemt er volmondig mee in dat er een hemelsbreed verschil is tussen een KMO die alleen in Azië of Latijns-Amerika de boer op moet en een multinational die gedragen wordt door een eigen, goed geoliede exportorganisatie. Export Vlaanderen is er in de eerste plaats voor KMO's, die volgens een enquête van Agoria Vlaanderen op hun honger blijven wanneer ze in het buitenland bij de Vlaamse economische vertegenwoordigers ( Vlev's) aankloppen. Volgens oud-collega's geniet Koen Allaert als burgerlijk ingenieur bij Alcatel een sterke reputatie voor zijn brede technische visie. "Hij is een onderzoeker die bezig is met toekomstige ontwikkelingen in de technologie." Allaert geeft trouwens nog altijd vier tot vijf keer per jaar gastcolleges in micro-elektronica aan de Universiteit Gent. "Iets wat ik wellicht zal moeten afbouwen." Begin jaren negentig leidde hij het micro-elektronica design centre van Alcatel Bell, vervolgens was hij de rechterhand van Martin De Prycker in de afdeling Research en het hoofd van de afdeling Engineering. Van 2000 tot 2002 was hij general manager van Voice Networks, dat samen met Broadband onder zijn hoede kwam. Nog tot 30 september. "Ik ben een onderzoeker en een ingenieur, maar in percentages uitgedrukt hield ik me de voorbije twee à vier jaar amper voor 10 % bezig met technologie. Ik ben steeds meer in een managersfunctie geëvolueerd." In Antwerpen leidde Allaert een organisatie van 1500 medewerkers in marketing, verkoop, productontwikkeling en productie. "Herstructureren, rationaliseren, besparen, dat kan hem liggen," menen oud-collega's. "Maar een vechter is hij niet."Na twee diplomaten ( Hans De Belder en Marc Van Craen) en twee ingenieurs uit de privé-sector ( Martin Van Houtte en Christian Vermeulen) is Koen Allaert de vijfde topman van de Vlaamse exportdienst in bijna zeven jaar. Geen van hen slaagde erin de exportmachine te dynamiseren en interne vetes te ontmijnen. Allaert is zich ervan bewust dat hij zowat de laatste hoop is om Export Vlaanderen vlot te krijgen en samen te laten gaan met de Dienst Investeren in Vlaanderen ( DIV) tot Flanders Investment & Trade ( FIT). Het FIT-concept werd uitgewerkt door Ceysens' voorganger Jaak Gabriëls (VLD) en diens kabinetschef Martin Hinoul. Samen met twee andere eindkandidaten werd Allaert nog onder Jaak Gabriëls door het headhuntersbureau Hanssens & Partners geselecteerd uit een groep van 205 gegadigden. Minister Ceysens kwam met de raad van bestuur van Export Vlaanderen, gedeeltelijk samengesteld uit bedrijfsleiders, tot de conclusie dat de Alcatel-manager het juiste profiel bezit. "Dit is de laatste kans," zegt een bestuurder. En voegt eraan toe: "Als het opnieuw misloopt, kunnen we de zaak opdoeken of helemaal privatiseren. We hebben met FIT eindelijk een concept en met Ceysens een minister die bereid is te luisteren naar de raad van bestuur. Allaert is een gedegen man met een grote emotionele intelligentie, die bewust voor deze opdracht kiest en weet hoe zwaar de erfenis is waar hij voor staat." Allaert beaamt dat hij niet het type is dat op tafel slaat, maar de voorkeur geeft aan overleg en dialoog. Hij denkt "goed te zijn in het opsporen van problemen en het anticiperen op moeilijke situaties." Hij is een tennisspeler, een bescheiden clubspeler die niet deelneemt aan toernooien. De nieuwe topman van Export Vlaanderen en toekomstig chief executive officer van FIT is geen keiharde smasher, hij lanceert slice-ballen die mooi over het net zweven en moeilijk terug te kaatsen zijn. KOEN ALLAERT De nieuwe topman van Export Vlaanderen en toekomstig CEO van Flanders Investment & Trade. Was bij Alcatel Antwerpen general manager van de eind 2002 gefuseerde afdelingen Broadband en Voice Networks.Erik Bruyland"Als het ook met Allaert misloopt, kunnen we Export Vlaanderen opdoeken," zegt een bestuurder.