Een begrafenis kost tussen 3000 en 5000 euro. De meeste begrafenisondernemers schatten dat de prijs met 50 procent is gestegen tegenover twintig jaar geleden. "De evolutie van de prijzen van doodskisten en de wetgeving hebben de kosten in de hoogte gejaagd", analyseert Patrick Wilmotte van de groep begrafenisondernemers Mosanes. "Vroeger was een lijkwagen een grote break die we voor al onze professionele verplaatsingen konden gebruiken. Vandaag zijn het gehomologeerde voertuigen van 120.000 euro die we uitsluitend mogen gebruiken voor het transport van overledenen." Er wordt vandaag ook systematisch gekozen voor het gebruik van een funerarium. "De overledene wordt minder en minder thuis opgebaard. De mensen willen de zaken correct afhandelen, maar zonder franjes."
...

Een begrafenis kost tussen 3000 en 5000 euro. De meeste begrafenisondernemers schatten dat de prijs met 50 procent is gestegen tegenover twintig jaar geleden. "De evolutie van de prijzen van doodskisten en de wetgeving hebben de kosten in de hoogte gejaagd", analyseert Patrick Wilmotte van de groep begrafenisondernemers Mosanes. "Vroeger was een lijkwagen een grote break die we voor al onze professionele verplaatsingen konden gebruiken. Vandaag zijn het gehomologeerde voertuigen van 120.000 euro die we uitsluitend mogen gebruiken voor het transport van overledenen." Er wordt vandaag ook systematisch gekozen voor het gebruik van een funerarium. "De overledene wordt minder en minder thuis opgebaard. De mensen willen de zaken correct afhandelen, maar zonder franjes." Raoul Fichefet, de afgevaardigd bestuurder van het crematorium van Charleroi, wijst ook op de gestegen personeelskosten en de indexering van de lonen om de prijsstijging te verklaren. Ook het fors toegenomen aantal crematies -- goed voor bijna de helft van de begrafenissen -- lijkt een aandeel te hebben in de prijsstijging. In de jaren tachtig werd minder dan 10 procent van de overledenen gecremeerd. "We moesten ons heruitvinden. We hebben 7 miljoen euro geïnvesteerd over een periode van vijf jaar", zegt Fichefet. Er werden nieuwe ovens gebouwd, er kwamen bijkomende salons en lokalen, een groot deel van de gebouwen is gemoderniseerd en de capaciteit werd uitgebreid. Die investering wordt doorgerekend in de prijs. "Wij blijven voortdurend vernieuwen", bevestigt Xavier Godart, de directeur van het crematorium van Brussel. Hij vindt dat de kosten van een crematie nog meevallen in België. "In Nederland liggen die twee keer hoger." Elk crematorium beschikt over zijn eigen werkterrein. In Brussel bedraagt de prijs 550 euro, in Charleroi is dat 100 euro meer en in Aalst 100 euro minder. De basisprijs omvat doorgaans het onthaal van de familie in een salon, een plechtigheid, de crematie, een urne en een koffietafel of een maaltijd. De rekening is meestal iets hoger voor overledenen die niet waren gedomicilieerd in de gemeentes die het crematorium bedient. Voor de keuze van de laatste rustplaats, de bestemming van de as, zijn er meerdere mogelijkheden. De uitstrooiing op een speciale strooiweide is de populairste optie, ongetwijfeld omdat ze gratis is. "Daarnaast is er ook een grote vraag naar het bewaren van een aandenken, bijvoorbeeld in de vorm van een gedenkplaat", zegt Xavier Godart. "Columbaria, kleine afgesloten nissen, hebben daarentegen aan populariteit ingeboet." De urn kan worden begraven op de strooiweide of mee naar huis genomen, of de as kan worden uitgestrooid op zee. Het crematorium van Brussel biedt sinds enkele jaren de mogelijkheid om de urne van een naaste onder een rozenstruik te begraven. Er zijn prijsverschillen van bedrijf tot bedrijf. Zo vraagt het crematorium van Lochristi 50 euro voor een gedenkplaat gedurende tien jaar en 750 euro voor de concessie van een columbarium met vier urnen over dezelfde periode. Dat is veel duurder dan in Welkenraedt, waar hetzelfde columbarium 950 euro kost, maar dan wel voor een periode van dertig jaar. Concessies voor een graf zijn meestal duurder. De kosten van een grafsteen kunnen gemakkelijk oplopen tot 1500 euro. "Sommige bedrijven beknibbelen op de kosten", waarschuwt Wilmotte. "Ze slaan het wassen en het aankleden van de overledene over. Als de nabestaanden de kist willen openen, raden ze dat af met het argument dat het beter is het lijk niet te zien, om de herinnering gaaf te houden." Een uitvaartverzekering biedt de verzekeringnemer de garantie dat hij de begrafenis krijgt die hij wil, zonder dat de erfgenamen met de factuur worden opgezadeld. Het verzekerde kapitaal moet wel worden geïndexeerd, om te vermijden dat het niet volstaat om alle kosten te dekken. 15 procent van de Belgen heeft zo'n polis afgesloten. Het gewaarborgde bedrag is niet fiscaal aftrekbaar en levert geen intresten op zoals een persoonlijke spaarrekening. Sommige verzekeraars bieden twee extra voordelen: begeleiding bij alle administratieve formaliteiten en een gratis overlijdensdekking voor minderjarige kinderen. "In 2015 bedraagt het gemiddelde verzekerde bedrag 5900 euro", preciseert Marysia Kluppels, de woordvoerder van Dela, de marktleider in uitvaartverzekeringen. De verzekeringnemers kunnen doorgaans kiezen voor een maandelijkse of een jaarlijkse storting, of voor een eenmalige premie. Er wordt rekening gehouden met de leeftijd van de verzekeringnemer. Iemand van zestig jaar betaalt een eenmalige premie van 4079 à 4131 euro om zijn begrafenis te verzekeren voor een bedrag van 5500 euro. De contracten kunnen zowel individueel als voor het hele gezin worden afgesloten. Soms wordt gevraagd een medische vragenlijst in te vullen. Voor wie de kosten van zijn begrafenis kan inschatten, is een rendabele verzekering die gunstig is voor de erfgenamen zeker haalbaar. Yvan de SmetUitvaartverzekeringen kunnen zowel individueel als voor het hele gezin worden afgesloten.