Is een West-Vlaming nu een echte Belg of niet? Als we ervan uitgaan dat alle Belgen met een baksteen in de maag zijn geboren, dan is het antwoord op deze vraag inderdaad negatief. Volgens cijfers van het West-Vlaams Economisch Studiebureau steeg het aantal bebouwde gronden in de kustprovincie tussen 1986 en 1996 slechts van 10,9% naar 13,7%. Daarmee heeft de kustprovincie, na de provincie Limburg (13,4%), de meeste open ruimte in Vlaanderen.
...

Is een West-Vlaming nu een echte Belg of niet? Als we ervan uitgaan dat alle Belgen met een baksteen in de maag zijn geboren, dan is het antwoord op deze vraag inderdaad negatief. Volgens cijfers van het West-Vlaams Economisch Studiebureau steeg het aantal bebouwde gronden in de kustprovincie tussen 1986 en 1996 slechts van 10,9% naar 13,7%. Daarmee heeft de kustprovincie, na de provincie Limburg (13,4%), de meeste open ruimte in Vlaanderen. Vooral de kustgemeenten kennen, met uitzondering van Bredene (+6,2%), een erg lage toename van het aantal bebouwde oppervlakten. "Aan uitbreiding is geen behoefte meer," vindt Jan Jassogne, voorzitter van de Confederatie van Immobiliënberoepen ( CIB), afdeling kust. "Wel aan herwaardering en vervanging van oude panden." Een uitspraak die niet zo verwonderlijk is, aangezien het Duinendecreet nieuwe verkavelingen nagenoeg heeft uitgesloten. Voor bouwpromotoren en hun reuzenprojecten heeft de kust dan ook aan aantrekkingskracht verloren. Grote projecten worden ofwel niét meer uitgevoerd, ofwel in verschillende fasen opgesplitst. "De tijd van de massale investeringen komt nooit meer terug," aldus Jassogne. Gelukkig is er nog de overheid: zo trekt de Vlaamse regering dit jaar 326 miljoen frank uit voor het Kustactieplan, terwijl de kust ook mee zal kunnen profiteren van de 57 miljoen frank die Toerisme Vlaanderen wil pompen in de ontwikkeling van het binnenlandse toerisme. Vlaamse en gemeentelijke overheden staan in voor het straten- en pleinenbeleid, dat onder meer de zeedijk van Knokke, Oostende, Zeebrugge, Middelkerke, Blankenberge en Koksijde in de komende drie jaar moet vernieuwen. Ook de investeringen in recreatieve projecten nemen toe. Oostende heeft SeaLife gekregen, het Vismijnpark en het domein Prins Karel. Nieuwpoort bouwt aan zijn jachthaven en De Panne aan een toeristisch centrum. Er rijpen ook ideeën voor congrescentra die de kust als Vlaams vergader- en recreatiepark kunnen beklemtonen. Al bij al ziet de toekomst er voor de kust dus nog rooskleurig uit, meent Jassogne. Een omzet van 80 miljard, duidelijke groei in de verhuur van hotelkamers, méér kampeerders ook. Alleen de verhuur van appartementen blijft dalen, zij het regressief. "Zowel demografie als arbeidsstructuur spelen in het voordeel van de kust. Meer ouderen, latere pensioenleeftijd en een kortere werkweek leiden tot meer recreatie op kortere afstand."