Hannelore Van Den Abeele probeerde u vroeger al voor Antwerpen '93 warm te maken. Via haar bedrijf Factotum brengt ze ook nu weer een brede waaier aan kunst en kunstevenementen.
...

Hannelore Van Den Abeele probeerde u vroeger al voor Antwerpen '93 warm te maken. Via haar bedrijf Factotum brengt ze ook nu weer een brede waaier aan kunst en kunstevenementen.De Antwerpse kunsthistorica/sociaal-pedagoge Hannelore Van Den Abeele was tijdens Antwerpen '93 onder andere verantwoordelijk voor de merchandising en de promotie naar bedrijven toe. Het is daar dat ze op de idee kwam om voor eigen rekening een soortgelijke aktiviteit uit te bouwen. "Ik ben ervan overtuigd dat er genoeg bedrijven zijn die geïnteresseerd zijn in kunst als marketingmiddel," zegt Van Den Abeele. "Men wil wel eens iets anders dan business seats, bedrukte paraplu's of flessen champagne. Veel, vooral kleinere firma's beschikken echter zelden over de nodige tijd en know-how om er zich werkelijk mee bezig te houden." Die tijd en know-how bezit Van Den Abeele wel. In augustus 1995 richtte ze samen met twee andere vennoten de NV Factotum op. Zelf neemt ze de dagelijkse leiding voor haar rekening. Onder de naam Arte & Arte fungeert het bedrijf in eerste instantie als een soort postorderbedrijf voor kunst. De eerste zesmaandelijkse catalogus is inmiddels de deur uit. Hij bevat naast een selektie kunstboeken ook een lijst van kunstevenementen en kunstobjekten. Desgewenst levert Factotum ook diensten en produkten buiten het bestaande Arte & Arte gamma. De Latijnse naam Factotum staat immers niet voor niets voor "hij/zij die alles doet". In die hoedanigheid wil Van Den Abeele zich positioneren als een soort evenementenbureau rond kunst. Tijdens de jaarwisseling liepen de eerste bestellingen goed binnen. "De meer traditionele relatiegeschenken zoals kunstboeken genieten nu nog de voorkeur, maar dat was te verwachten," weet de zaakvoerster. Het is de bedoeling om tegen eind 1997 op volle kracht te draaien. Een omzet van 6 tot 7 miljoen frank achten de vennoten daarbij noodzakelijk. Nu werkt Factotum alleen met vrijwilligers, maar eenmaal op kruissnelheid zou het personeelsbestand worden uitgebreid. Factotum is het enige bedrijf dat in België via catalogi kunst aan de man probeert te brengen. Maar dat neemt niet weg dat er wel degelijk konkurrentie is, en niet alleen van intermediaire organizaties zoals de Stichting voor Kunstpromotie. "Bijna alles wat ik aanbied, is ook direkt bij mijn leveranciers te verkrijgen. De meerwaarde van mijn produkt bestaat erin dat ik uit het versnipperde kultuur- en kunstaanbod een overzichtelijke selektie maak en de aangeboden diensten en goederen in een totaalkoncept integreer."