Staat circulair bouwen aan de vooravond van een doorbraak? Het heeft er alle schijn van, nu ook een grote publieksbeurs als Batibouw het thema uitspeelt. Bij circulair bouwen, een onderdeel van de circulaire economie, worden grondstoffen en bouwmaterialen slim aangewend, zodat ze oneindig kunnen worden hergebruikt. Er ontstaat dus een gesloten kringloop. Dat in tegenstelling tot het klassieke lineaire model, dat altijd nieuwe grondstoffen aanboort.
...