In maart moet de nieuwe Gentse afvalverwerkingscentrale proefdraaien op de Moervaart. Tegen mei zou de centrale operationeel moeten zijn. MAV - Mestafvalverwerking, een dochter van Locachim - liet het concept uittekenen door het Duitse studiebureau GBU. Twee Vlaamse aannemers bouwen de nieuwe centrale. Jan De Nul neemt de betonconstructies voor zijn rekening, de Gentse kmo Monta-Mega zorgt voor de technische montage en levert alle metaalconstructies, waaronder een ...

In maart moet de nieuwe Gentse afvalverwerkingscentrale proefdraaien op de Moervaart. Tegen mei zou de centrale operationeel moeten zijn. MAV - Mestafvalverwerking, een dochter van Locachim - liet het concept uittekenen door het Duitse studiebureau GBU. Twee Vlaamse aannemers bouwen de nieuwe centrale. Jan De Nul neemt de betonconstructies voor zijn rekening, de Gentse kmo Monta-Mega zorgt voor de technische montage en levert alle metaalconstructies, waaronder een stalen geraamte van 200 ton en een slordige zes kilometer buizenverbindingen. De centrale moet op termijn 200.000 ton afval per jaar kunnen verwerken. MAV heeft al contracten met West-Vlaamse varkensboeren voor de verwerking van 57.000 ton mestafval. Met Destructo en van Gansewinkel zijn contracten in de maak voor de verwerking van slib. Het huishoudelijke afval, de mest en het slib worden in vrachtwagens naar de Moervaart gebracht, waar het in een uitstootvrij, gesloten systeem wordt ingebracht en via een procédé met gasgeneratoren verwerkt tot grondverbeteraar en elektrische energie. Electrabel zou in de komende weken een overeenkomst sluiten om die elektriciteit van de afvalverwerker over te kopen. "Het is een uniek project voor België, omdat niemand hier ooit met gasgeneratoren elektriciteit opwekte uit afval," verzekert zaakvoerder en enige eigenaar Christian Jacquy van Monta-Mega, dat het technische concept implementeert. Ook het Gentse bedrijfje slaat met de opdracht een nieuwe weg in. Jacquy, een metaalarbeider die onder meer op de Boelwerf werkte, startte Monta-Mega in 1994 op in het West-Vlaamse Zwevezele. Het kleine bvba'tje deed een beroep op interimarbeiders en zelfstandige onderaannemers om montageopdrachten te vervullen. De verhuis naar het Gentse havengebied, waar het bedrijf een huurpachtovereenkomst met het havenbestuur afsloot, luidde een sterke groei in: de omzet voor 1998 wordt op 200 miljoen frank geschat - het boekjaar loopt tot 31 maart 1999 -, dit jaar wordt de bebouwde bedrijfsoppervlakte uitgebreid van 3000 naar 4500 vierkante meter. Monta-Mega heeft twintig mensen vast in dienst, maar werkt doorlopend ook met een dertigtal losse krachten. "We hebben ons gespecialiseerd in mechanisch onderhoud voor havenbedrijven en zijn stilaan ook tot installateur uitgegroeid. Dat is de trend voor de toekomst: je bouwt een machinepark voor iemand en zorgt achteraf ook voor het onderhoud ervan." De omzet groeide gestadig: van 35 miljoen frank in maart 1995 naar 99 miljoen in maart 1998, toen 2,4 miljoen frank winst werd geboekt. Havenbedrijven als Sea-Invest en Locachim genereren het leeuwendeel van de omzet, Monta-Mega organiseert ook het onderhoud van alle Gentse havenkranen. "Omdat het havenbedrijf daarmee niet alleen op transportkosten bespaart, maar ook werkgelegenheid in eigen streek schept en bovendien flexibeler kan werken," zegt Christian Jacquy trots.