De terroristische aanslagen in Parijs die vanuit België werden beraamd en het dreigingsniveau 4 in Brussel zijn de markantste feiten van het voorbije jaar. Jammer genoeg dreigt het terrorisme ook volgend jaar nog de actualiteit te bepalen. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) schetst de mogelijkheden om daaruit te geraken.
...